Kull: Kinas svarte energi

Brenning av kull gjør Kina til det landet som bidrar mest til den globale oppvarmingen. Kan samling og lagring av CO2 være løsningen?

22. april 2014 av Michelle Nijhuis

Brenning av kull har nådd et noenlunde stabilt nivå i den vestlige verden. Slik er det ikke i asiatiske vekstland som Kina, som produserer mange av Vestens forbruksvarer.

Kina brenner nesten halvparten av det som brukes i verden, primært for å produsere nok elektrisitet til å forsyne landets store og fortsatt umettelige etterspørsel.

Kina investerer i fornybar energi

80 prosent av all elektrisitet i kina skriver seg fra brenning av kull, men voldsomme problemer med forurensing har endret dagsorden i løpet av de siste 10 årene. Landet har så langt investert over 1 billion kroner i fornybar energi og er en av verdens ledende produsenter av vindturbiner og solpaneler.

Kan kull gjøres renere?

Kina har imidlertid så ufattelig store kullforekomster at de neppe vil slutte å bruke kull. De eksperimenterer derfor også med mer effektiv kullkraftutnyttelse og billigere teknologi som kan samle og lagre CO2 i grunnen.

Men er det den riktige løsningen – og kan kull i det hele tatt bli en energikilde som er ren nok til å stoppe den globale oppvarmingen fra å få katastrofale følger?

Klikk og last ned hele artikkelen her.

Kul i tal

  • Hvert år brenner vi 7,3 milliarder tonn kull på verdensplan

  • Kull står for 40 % av verdens elektrisitetsforsyning

  • Forbruket av kull stiger eksplosivt i Asia

  • Alle mennesker i verden bruker i gjennomsnitt 2,9 kg kull om dagen

  • Kull står for 39 % av de globale CO2-utslippene

  • Kull tar hvert år livet av flere tusen gruvearbeidere og enda flere som følge av luftforurensing.

Kanskje du er interessert i ...

Les også