Kjøling fra Solen?

I årevis har energiverdenen grublet over hvordan Solen kan utnyttes til å gjøre boligen kjøligere.

9. august 2011 av National Geographic News

Å bruke Solen til avkjøling av luften kan virke ulogisk når vi tenker på den brennende varmen som treffer tak og vinduer når Solen står høyest på himmelen. Men tar vi med Solens enorme energi i betraktningen, gir ideen med solavkjøling god mening. Solens energi vil kunne utnyttes nettopp når det er mest behov for den.

Solavkjøling er en av mange ideer om grønne klimaanlegg som utnytter naturens egne krefter bedre. Klimaanlegg har gjort livet behageligere om sommeren i den vestlige delen av verden, men har enorme energikostnader. Det første klimaanlegget, som ble funnet opp i 1902 av Willis Haviland Carrier, avkjølte luften ved å sende den gjennom spiralrør som var nedkjølt ved hjelp av kjølemiddel. Vanlige klimaanlegg fungerer stort sett på samme måte i dag og trekker masse strøm når de komprimerer kjølemidler fra dampform tilbake til flytende form i hver kjølesyklus.

Elverkene blir belastet til det ytterste på grunn av etterspørselen av kjøling om sommeren. Det krever også mye energi å varme opp boligene om vinteren, men det er mange muligheter for oppvarming: naturgass, olje, trær. Kjøling fungerer vanligvis ved hjelp av strøm. Når strømforbruket om sommeren er på sitt høyeste i USA, der over 80 prosent av husstandene har klimaanlegg, er det 20 prosent høyere enn ved maksimal belastning om vinteren. Elselskapene må ha ekstra anlegg i beredskap for å klare toppene på varme sommerettermiddager, og det er gjerne gamle, ineffektive anlegg som går på fossilt brensel. Jo varmere det er, desto hardere arbeider de.

Selv om klimaanlegg forløpig ikke har hatt like stor utbredelse i Europa, har etterspørselen etter kjøling i EU vært stigende, særlig etter den voldsomme hetebølgen i 2003, som man mener tok livet av mellom 35 000 og 52 000 mennesker. Europa har derfor stått for noe av den mest omfattende forskningen i muligheter for solavkjøling.

LG Electronics' solarhybride kjølesystem og Lennox SunSources system med solstøttet oppvarming og avkjøling er to eksempler. Solceller i kombinasjon med et tradisjonelt klimaanlegg utgjør imidlertid ikke en komplett løsning. Klimaanlegg i private husholdninger har gjerne et energiforbruk på mellom 2000 og 5000 W. LG-systemets solpanel kan bare produsere 70 W, så det reduserer energiforbruket kun litt.

Lennox hevder at deres system, som består av et 190 W-panel, kan halvere utgiftene til oppvarming og avkjøling. Bedriftens salgsargumenter er at systemet benytter deres mest effektive modeller, at det kan kobles til flere solpaneler i systemet, og at kundere som en del av pakken kan følge deres faktiske energiforbruk.

Forskere mener imidlertid at det kan finnes bedre løsninger på avkjøling med mindre energi.

Kanskje du er interessert i ...

Les også