Kjølig luft utenifra

Vanlige vifter kan gi en kjølig fornemmelse ved at de beveger luften, men de er ikke egentlig avkjølende. Pumper som ventilerer hele huset, fungerer etter et helt annet prinsipp. Disse ventilatorene installeres oppe på loftet eller i taket mellom loftsrommet og oppholdsrommene og er konstruert til å trekke store mengder varm, stillestående luft opp og ut av huset, samtidig som de suger inn frisk, kjøligere luft utenifra.

9. august 2011 av Alexandra Arkin, Medill News Service

Vanlige vifter kan gi en kjølig fornemmelse ved at de beveger luften, men de er ikke egentlig avkjølende. Pumper som ventilerer hele huset, fungerer etter et helt annet prinsipp. Disse ventilatorene installeres oppe på loftet eller i taket mellom loftsrommet og oppholdsrommene og er konstruert til å trekke store mengder varm, stillestående luft opp og ut av huset, samtidig som de suger inn frisk, kjøligere luft utenifra.

Den beste måten å bruke en "husventilator" på er ifølge en amerikansk produsent, Quiet Cool Manufacturing, å slå av klimaanlegget om kvelden når temperaturen utenfor er under 29 grader celsius, og deretter slå på ventilatoren.

Husventilatorer koster i USA mellom 2250 og 8000 kroner, opplyser distributøren R.E. Williams Contractor.

Besparelsen og tilbakebetalingsperioden avhenger av huset og klimaet, sier Mary Driscoll, som representerer R.E. Williams. "[En ventilator] sparer helt sikkert penger", sier hun. "Våre ventilatorer er mer energieffektive enn en tradisjonell klimaenhet."

Støy kan være et problem med husventilatorer, spesielt hvis de, som EPA kommenterer, installeres feil. Ifølge EPA er en ventilator med høy kapasitet som går på lav hastighet, generelt stillere enn en liten vifte som går på høy hastighet. EPA anbefaler å installere alle ventilatorer med støydempende pakninger av gummi eller filt og stille inn justerbare ventilatorer til å gå på lavere hastigheter.

Ventilatorer fra R.E. Williams er "støymerket", sier Mary Driscoll.

Husventilatorer er selvfølgelig bare effektive når temperaturen utenfor er lavere enn innendørstemperaturen. Men i klimaer der temperaturen faller om natten, kan en husventilator spare 50–90 prosent av utgiftene til klimaregulering.

Kanskje du er interessert i ...

Les også