Dypt nede i en forlatt tysk saltgruve ligger fat med atomavfall i en tilfeldig haug – urørt siden 1970-årene da dette bildet ble tatt. Foto: Emory Kristof, National Geographic.

Galleri: Giftig avfall må fjernes

Tusenvis av fat fulle av atomavfall skal nå fjernes fra en forlatt tysk saltgruve, beskrevet som: ”Det mest problematiske atomanlegget i Europa.”

15. juli 2010

Tusenvis av fat fulle av atomavfall skal nå fjernes fra en forlatt tysk saltgruve, kjent som: ”Det mest problematiske atomanlegget i Europa.”

En arbeider står i det saltholdige kammeret ved den underjordiske avfallsplassen for atomavfall Asse II i juni 2009. Fra 1967 til 1978 lagret arbeidere 126 000 fat atomavfall – 90 % av det kom fra atomkraftverk – i den tidligere saltgruven. Foto: Tobias Schwarz, Reuters.
En medarbeider tester om det er spor av radioaktiv forurensning ved den underjordiske atomavfallsplassen Asse II i juni 2009. Lekkasjer av salt, radioaktivt vann fra den statseide avfallsplassen ble første gang oppdaget i 1988, men avslørt for publikum først i 2008, da det utløste sterke reaksjoner. Foto: Tobias Schwarz, Reuters.
Tysklands miljøvernminister, Sigmar Gabriel, besøker atomavfallsplassen Asse II i september 2009. Foto: Jochen Luebke, Reuters.
Deler av noe gammelt gruveutstyr hever seg over landskapet midt i Tyskland og viser hvor atomavfallsplassen Asse II ligger, slik det er å se på et bilde fra juni 2008. Foto Friedemann Vogel, Getty Images
Demonstranter flokker seg foran Brandenburger Tor i Berlin under en antiatomdemonstrasjon i september 2009. Asse II er blitt et slagkraftig symbol på langtidsrisikoen ved atomkraft. ”Vi er nødt til å lagre dette avfallet i titusenvis eller hundretusenvis av år,” sier Werner Nording ved det tyske forbundskontoret for strålevern. ”Det er virkelig noe farlig skrot vi skal til å bakse med her.” Foto: Sean Gallup, Getty Images.
En medarbeider fra Asse II lyser i juni 2010 med en lykt på sprekker som er fremkalt av bergets bevegelser i atomavfallsanlegget Asse II. Foto: Sean Gallup, Getty Images.
Et fiskeøyebilde av det indre av Asse II viser en traktor som skyver fat utfor en skråning i 1970-årene, da avfall fra atomkraftverk fortsatt ble deponert på stedet. Det lav- og mellomradioaktive materialet omfatter gifitg uran, rhodium og plutonium. Foto: Emory Kristof, National Geographic.
En forlatt kranstyringspult står i juni 2009 ved lessestasjonen til et av de forseglede deponeringsrommene i Asse II. Forbundskontoret for strålevern har planer om å begynne å bore seg inn i rommene senere i 2010 eller i begynnelsen av 2011 for å undersøke tilstanden – den første inspeksjonen av den typen på 30 år. Mannskapsteam skal undersøke stråling og giftkonsentrasjoner og sjekke om det er eksplosive gasser. Foto Tobias Schwarz, Reuters.
En offentlig ansatt medarbeider sjekker om det er stråling i nærheten av den forseglede inngangen til et av atomlagringsrommene i Asse II. Forbundskontoret for strålevern har nå en frist på 10 år til å stenge anlegget, men inntil videre er det ikke utpekt et nytt sted til å ta imot atomavfallet, opplyser Werner Nording. Første prioritet er ”å forsøke å få dette skrotet ut av gruven,” sier han. Foto: Tobias Schwarz, Reuters.

Kanskje du er interessert i ...

Les også