Energiforbruk legges på is

Legg sommerens behov for avkjøling på is. Det anbefaler et selskap i Colorado i USA som samarbeider med bedrifter helt fra California til Ontario i Canada.

9. august 2011 av Marianne Lavelle, National Geographic News

Ice Energy har utviklet termiske lagertanker som kan kobles til vanlige klimaanlegg på taket av industribygninger. Om natten, når det er kjølig og strømforbruket er lavt, bruker enhetene, som kalles Ice Bears, elektrisitet fra strømnettet til å fryse 1703 liter vann. Ice Bears enorme isblokk (vist mellom rørene på bildet ovenfor) fungerer som et batteri som kan lagre nattens billige og effektive energi.

Om dagen, når temperaturen og belastningen på strømnettet stiger, overtar Ice Bear arbeidet for den elmotordrevne kompressoren i bygningens klimaanlegg. I stedet for å bruke strøm til å avkjøle ved å komprimere og kondensere et kjølemiddel fra dampform tilbake til flytende form klarer Ice Bear den samme oppgaven ved hjelp av is.

Da varmen i bygningen også blir overført til en beholder med is som er dannet i de relativt kjølige kveldstimene, behøver ikke systemet å arbeide like hardt som kompressoren i et eldrevet klimaanlegg som er utsatt for sollys, og det kan spare energi. Ice Energy garanterer at Ice Bear i seks timer kan utføre samme jobb som en 5-tonns kompressor.

"Det er et stort dyr. Det er et stort batteri", sier Brian Parsonnet, visedirektør, øverste teknologiansvarlig og medstifter av Ice Energy.

Fordi elselskapene kan unngå å måtte bruke ineffektive kraftverk til å klare toppbelastningen om dagen og i stedet kan bruke Ice Bear-enheter til å flytte etterspørselen av strøm over på mer effektive kraftverk om natten, kan systemene redusere forbruket av drivstoff til generatorene med 30–40 prosent. "Det gir elselskapet en enorm gevinst", sier Brian Parsonnet.

Ved å bruke Ice Bear-enheter til å legge om klimaanleggenes energiforbruk permanent kan elselskaper unngå eller utsette kapitalutgifter. Med en pris på ca. 8 millioner kroner per installert megawatt koster Ice Bear-enheter omtrent det samme som konvensjonell produksjon og overførsel av strøm i dag, sier Ice Energy.

I Redding nord for Sacramento i California åpnet i fjor høst de nye kontorene til USAs sosialadministrasjon med 11 Ice Bear-enheter på taket. Hver av dem er koblet til 5-tonns, høyeffektive klimaanlegg av merket Trane, de første som den store kjølevirksomheten har levert "isklare" fra fabrikken.

Byen Glendale i nærheten av Los Angeles har brukt en del av sin økonomiske hjelpepakke på å skifte ut 80 foreldede og ineffektive klimaanlegg på de kommunale bygningene med nye, høyeffektive anlegg og Ice Bears. Byen antar at det årlige energiforbruket hvert sted i gjennomsnitt har falt med over 386 000 kWh i første fase av prosjektet.

I Ontario øst i Canada er elselskapene Toronto-Hydro og Veridian Connections i gang med å installere 12 Ice Bear-enheter som ledd i et pilotprosjekt som skal redusere elforbruket i toppbelastningsperioder. Prosjektet finansieres gjennom en bevilgning fra Ontario Power Authoritys miljøfond.

Kanskje du er interessert i ...

Les også