Droner kan hindre fremtidige ebolautbrudd

Mens legene endelig ser ut til å få sine første seire i kampen mot ebola, har et team forskere på Borneo utviklet droner som kan varsle om fremtidige utbrudd.

9. mars 2015 av Carsten Nymann - Illustrert Vitenskap

De aller fleste av verdens mest alvorlige epidemier skyldes såkalte zoonoser der en smittsom sykdom hopper fra dyr til mennesker.

Ebola, som antas å komme fra flygehunder, er bare det siste i en lang rekke eksempler som omfatter alt fra meslinger og influensa til malaria, som spres av mygg.

Med utgangspunkt i nettopp malaria har et internasjonalt team av forskere i Sørøst-Asia fremmet et forslag til hvordan vi i fremtiden unngår at disse typene sykdommer kommer ut av kontroll.

Droner overvåker ebolalignende sykdommer

Forskerne bruker droner til å overvåke områder på Borneo der en spesiell malariaparasitt bor i aper og overføres til mennesker via mygg.

Dronene fotograferer fra luften hvordan større grupper av henholdsvis aper og mennesker flytter seg, og kan dermed forutse hvor de vil møtes.

Forskerne bruker også dronenes data til å kartlegge endringer i landskapet som kan øke faren for spredning.

Bønder setter seg i skuddlinjen for ebola

Det gjelder for eksempel når bøndene feller skog for å utvide jordbruksarealene, noe som plutselig kan bringe dem nærmere smittebærende dyr.

Denne atferden er spesifikt kjent for å sette fart i ebolautbrudd.

Kanskje du er interessert i ...

Les også