Når ramler det skjeve tårnet i Pisa?

Det skjeve tårnet i Pisa begynte å lute allerede under byggingen.

4. desember 2013

Hvis det ikke blir utsatt for jordskjelv eller et annet naturfenomen, mener ingeniørene at Pisas skjeve kjennetegn kan stå som det gjør – der det heller ca. fire meter fra loddlinjen – i minst 200 år til.

Var skjevt allerede ved byggingen

Byggingen av det frittstående klokketårnet av marmor ble startet i 1173, og det begynte å lute allerede da den tredje av de i alt åtte etasjene sto ferdig. De neste hundre årene sto byggingen stille, noe som kanskje fikk fundamentet til å sette seg og hindre at tårnet falt sammen. Forsøk på å kompensere for hellingen ved å gjøre de neste etasjene høyere på den korte siden, fikk bare tårnet til å synke. De siste etasjene ble gjort ferdig på 1300-tallet.

Den skjeve tårnet stabilisert

På slutten av 1900-tallet sank tårnet fremdeles med 1,2 mm i året, og i 1990 forsøkte man seg med å fjerne jord under fundamentet. Det virket. Helt fram til 2008 fortsatte tårnet å rette seg opp, slik at hellingen til slutt var redusert med ca. 48 cm, og tårnet var tilsynelatende stabilisert.

Kanskje du er interessert i ...

Les også