Gaudís mesterverk

Barcelonas surrealistiske og naturinspirerte vartegn, Sagrada Família, har vært under bygging i 128 år. Men nå tyder alt på at arkitekten Antoni Gaudís evighetsbygging er i ferd med å bli ferdig.

1. desember 2010

”Min klient har det ikke travelt.”

Det sa den spanske arkitekten Antoni Gaudí om sin arbeidsgiver, Gud. Derfor er arbeidet på den romersk-katolske kirken Sagrada Família, som begynte i 1882, fremdeles i gang. Men 2026 kan ligne en endelig sluttdato.

Kirken med de merkelige spirene og tusenvis av detaljer på fasaden hever seg opptil 170 m over sentrum i Barcelona og henter hvert år oppmerksomhet (og euro) fra omkring to millioner besøkende. I november innviet pave Benedikt 16. kirken som basilika. Det er en hedersbevisning for spesielt viktige kirker. Det er en god grunn til å ta Gaudís prosjekt opp til fornyet vurdering og se på hans visjonære ideer.

Sagrada Família har alltid vært både beundret og utskjelt. Surrealistene betraktet Gaudí som sin, mens forfatteren George Orwell kalte kirken ”en av de hesligste bygningene i verden”. Gaudís visjon var like spesiell som Gaudí selv og inspirert av hans religiøse tro og kjærlighet til naturen. Gaudí så naturens verden som fylt med myke kurver – ikke rette linjer. Han så at det han fant i naturens egne byggverk hadde en sterk forkjærlighet for bøyelige, men sterke materialer som tre, mus- kler og sener. Med det som forbilde lot Gaudí bygningene sine springe ut av det synspunktet at hvis naturen er Guds verk, så ærer man Gud best ved å la arkitekturens former og bygninger springe ut av verket hans.

Forskeren Joan Bassegoda Nonell fra Barcelona mener at Gaudís berømte vending ”originalitet er å vende tilbake til utgangspunktet” betyr at utgangspunktet for alt er den gudskapte naturen. Gaudís religiøse tro var hans egen, men troen hans på naturens ingeniørkunst var en forløper for vår tids bionikkforskning, der den teknologiske utviklingen henter inspirasjon i naturens effektivitet

Gaudí ble født i 1852 og var tidlig fascinert av geometri og den katalanske naturen. Etter arkitektskolen grunnla han sin egen stil av nygotikk, art nouveau og elementer fra Asia. For Gaudí kunne ikke form og funksjon skilles. Man kunne først finne estetisk skjønnhet når man hadde søkt den strukturmessige effektiviteten som styrer naturens verden. ”Ikke noe er kunst hvis det ikke kommer fra naturen”, mente han.

Gaudí arvet i 1883 Sagrada Família fra en arkitekt som hadde lagt et tradisjonelt, nygotisk fundament. Gaudí ville derimot lage en himmelstrebende historie om Jesu liv, men han visste at prosjektet ville strekke seg utover hans egen levetid. I løpet av 12 år, fram til sin død i 1926, laget han planene sine som geometriske, tredimensjonale modeller i stedet for tegninger. Selv om mange av dem ble ødelagt under den spanske borgerkrigen, har de hatt stor betydning for Gaudís etterfølgere.

”De inneholder bygningens strukturelle DNA”, forklarer arkitekten Mark Burry. Han har jobbet på Sagrada Família i 31 år. Ved hjelp av tegninger og datateknologi har han oversatt Gaudís formgiving for dagens håndverkere. ”Selv av bruddstykker kan man finne arkitektonisk helhet. Modellene var Gaudís måte å løse arkitektens utfordring på. Å ta en kompleks, holistisk idé og forklare den slik at andre kan forstå og videreføre den etter ens død.”

Adrian Bejan sier at Sagrada Famílias fasader bygger på det gylne snitt, som er det geometriske forholdet ”bak all estetisk tiltalende kunst”. Den konstruktale loven til professoren ved Duke University i North Carolina, USA fastslår at naturens design er et universelt fysisk fenomen. Han kaller Gaudí en foregangsmann og en ”linedanser på linen mellom kunst og vitenskap”.

Ifølge Adrian Bejan forstod Gaudí at naturen er bygd etter matematiske lover. Det sterkeste er lettest og mest effektivt og derfor også vakrest.

Som Joan Bassegoda Nonell poengterer: ”Når vi ser inn i framtiden, er læren etter Gaudí ikke å kopiere løsningene hans, men å søke inspirasjon i naturen. For naturen går ikke av moten.”

Naturens design

Gaudí var en pioner innenfor en arkitektonisk stil basert på naturens geometriske former. Den avspeilet både stedet han kom fra og genialiteten hans.

Kanskje du er interessert i ...

Les også