Fremtidens flytende byer

Fantasifulle grønne boligprosjekter fra en undersjøisk havskraper til flytende byer kan være svaret på trusselen om stigende verdenshav.

10. august 2012 av Tasha Eichenseher, National Geographic News

Seascraper er utropt til fremtidens boligkonsept og er ett av en rekke forslag til bærekraftige, flytende byer.

Med en verdensbefolkning på over sju milliarder, en voldsom tilstrømning til storbyer og økt risiko for oversvømmelser og stigende verdenshav er flere og flere arkitekter og oppfinnere tilsynelatende i ferd med å kutte forbindelsen til landjorden.

Seascraper, som er et selvforsynt samfunn med boliger, kontorer og rekreasjonsområder, er ifølge designerne utformet med tanke på å dempe byenes voksesmerter.

Fartøyets energiforsyning skal etter planen skaffes til veie ved hjelp av undervannsturbiner som drives av undersjøiske havstrømmer, og av en folie av solceller som kan fange solenergi. Det hvelvede skroget vil kunne samle opp regnvann og slippe gjennom dagslys til de lavereliggende delene. Ferskvannet kommer fra et avsaltingsanlegg om bord som behandler og resirkulerer regnvannet.

Den grønne innretningen vil ifølge den amerikanske designgruppen også kunne hjelpe dyrelivet i havet. En flytende base, som fungerer som et rev, avgir fiskefôr i form av næringsstoffer som pumpes opp av dyphavet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også