Søk om legat til naturvern

Har du et innovativt og anvendelig prosjekt som handler om vern av naturen? Søk om et Global Exploration Fund-legat fra National Geographic.

2. desember 2011

Legater til vern av naturen blir tildelt innovative og praktisk anvendelige naturvernprosjekter som har muligheter for global anvendelse.

Legatene støtter både feltarbeid og offentlige opplysningskampanjer som informerer mennesker om globale temaer, skaper en forbindelse mellom bevaringstemaer og hverdagslivet og gjør mennesker i stand til å handle på egen hånd.

Formålet med naturvernlegatene er å støtte naturvernaktiviteter over hele verden, i den grad de stemmer overens med National Geographic Societys mål. Fondet støtter prosjekter som bidrar betydelig til vern og bærekraftig utnyttelse av Jordens biologiske og kulturelle ressurser.

Selv om GEF-programmet for naturvernlegater anerkjenner behovet for å bevare arkeologiske steder og gjenstander, tillater ikke vårt nåværende budsjett at vi støtter den typen søknader.

Søknad om et legat fra Global Exploration Fund foregår i to trinn.

Trinn 1: Forsøknad

Før man mottar søknadsskjema, skal hovedforskeren sende inn en forsøknad via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Forsøknadsskjemaet kan fylles ut i flere omganger. Du har mulighet til å lagre forsøknaden og gjøre den ferdig på et senere tidspunkt. • Under utfyllingen av skjemaet vil du bli bedt om å laste opp en elektronisk kopi av din oppdaterte CV (curriculum vitae). Nødvendige krav til utfylling vil bli gitt. • Sjekk at nettleseren din er stilt inn slik at den godtar informasjonskapsler (cookies). • Hvis du har spørsmål angående Internett-skjemaet til forsøknad, kan du sende en e-post til [email protected]. • Global Exploration Fund tar imot forsøknader hele året. Vennligst send inn din forsøknad minst åtte måneder før forventet prosjektperiode.

Søk her.

Hovedforskeren får beskjed i løpet av åtte uker. Hvis forsøknaden godkjennes, vil hovedforskeren motta en e-post med en kobling til det fullstendige søknadsskjemaet på Internett.

Trinn 2: Søknad

Etter å ha mottatt søknadsskjemaet skal hovedforskeren fylle ut og sende inn søknaden via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Global Exploration Fund tar imot søknader hele året. Det kan imidlertid ta inntil seks måneder fra de mottar søknaden din, til GEF-rådgivningspanelet formelt har lest gjennom og vurdert den. • Tidligere legatmottakere må først ha oppfylt alle forpliktelser med hensyn til rapportering og regnskap, før de sender inn søknad om ytterligere støtte.

Møt panelet som deler ut Global Exploration Fund-legatene i Norden (på engelsk).

Kanskje du er interessert i ...

Les også