Søk om legat til forskningsprosjekt

Har du et forskningsprosjekt med en geografisk vinkel? Søk om et Global Exploration Fund-legat fra National Geographic.

2. desember 2011

Søknader om forskningslegater skal ha hypotesebasert vitenskapelig forskning som primært mål, og legatene tildeles ut fra mulighetene for nye landvinninger innenfor feltvitenskaper.

Alle foreslåtte prosjekter skal ha en geografisk vinkel og være av bred vitenskapelig interesse.

Søknadene er generelt begrenset til følgende områder: antropologi, arkeologi, astronomi, biologi (deriblant områder som botanikk, atferdsøkologi og zoologi), geografi, geologi, oseanografi og paleontologi. I tillegg legger rådgivningskomiteen vekt på flerdisiplinære prosjekter som har å gjøre med miljøspørsmål (f.eks. tap av biodiversitet og levesteder, virkninger av det menneskelige befolkningspresset).

Forskere som har planer om å arbeide i andre land, bør ha minst én lokal samarbeidspartner med i forskergruppen. Søknader som bare gjelder støtte til laboratoriearbeid eller arkivforskning, vil ikke komme i betraktning. Selv om legatene tildeles ut fra vitenskapelige kriterier og er uavhengige av National Geographic Societys andre avdelinger, forventes legatmottakerne å gi National Geographic Society førsterett til å offentliggjøre sine oppdagelser.

Søknad om et legat fra Global Exploration Fund foregår i to trinn.

Trinn 1: Forsøknad

Før man mottar søknadsskjema, skal hovedforskeren sende inn en forsøknad via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Forsøknadsskjemaet kan fylles ut i flere omganger. Du har mulighet til å lagre forsøknaden og gjøre den ferdig på et senere tidspunkt. • Under utfyllingen av skjemaet vil du bli bedt om å laste opp en elektronisk kopi av din oppdaterte CV (curriculum vitae). Nødvendige krav til utfylling vil bli gitt. • Sjekk at nettleseren din er stilt inn slik at den godtar informasjonskapsler (cookies). • Hvis du har spørsmål angående Internett-skjemaet til forsøknad, kan du sende en e-post til [email protected]. • Global Exploration Fund tar imot forsøknader hele året. Vennligst send inn din forsøknad minst åtte måneder før forventet prosjektperiode.

Søk her.

Hovedforskeren får beskjed i løpet av åtte uker. Hvis forsøknaden godkjennes, vil hovedforskeren motta en e-post med en kobling til det fullstendige søknadsskjemaet på Internett.

Trinn 2: Søknad

Etter å ha mottatt søknadsskjemaet skal hovedforskeren fylle ut og sende inn søknaden via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Global Exploration Fund tar imot søknader hele året. Det kan imidlertid ta inntil seks måneder fra de mottar søknaden din, til GEF-rådgivningspanelet formelt har lest gjennom og vurdert den. • Tidligere legatmottakere må først ha oppfylt alle forpliktelser med hensyn til rapportering og regnskap, før de sender inn søknad om ytterligere støtte.

Møt panelet som deler ut Global Exploration Fund-legatene i Norden (på engelsk).

Kanskje du er interessert i ...

Les også