Slik får du støtte til prosjektet ditt

Finn ut hvordan du søker på et legat fra National Geographics Global Exploration Fund.

2. desember 2011

I forlengelse av National Geographics mer enn ett hundre år gamle tradisjon for å støtte forskning over hele verden har fondet Global Exploration Fund etablert et nettverk med henblikk på å støtte forskning, naturvern og oppdagelsesprosjekter i Nord-Europa.

Det betyr at personer i Danmark, Norge, Sverige og Finland kan søke om støtte. Søk her. Vær oppmerksom på at søknadene må skrives på engelsk.

Mottakerne av støtte fra fondet og de resultatene som kommer av støtten, vil kunne dra nytte av National Geographics medie- og kommunikasjonsnettverk som støttes av et vitenskapelig rådgivningspanel, en styringskomité og regionale partnerskap.

Legatbeløp

Selv om legatbeløpene varierer mye, er et gjennomsnittlig legat på 20 000 euro, ca. 155 000 kroner. Da midlene fra National Geographic Society er tenkt som supplerende støtte, oppfordres søkerne på det sterkeste til også å søke midler fra andre støtteinstanser. GEF-vernelegater fungerer vanligvis som startpenger og gis til ett års forskning.

Legatbegrensninger

Legater fra National Geographic Society kan ikke brukes til betaling av indirekte utgifter, faste utgifter eller andre utgifter som ikke er direkte knyttet til prosjektet. Frynsegoder er likeledes unntatt, og det samme er lønninger.

Midlene kan ikke brukes til reiser til vitenskapelige/faglige møter eller konferanser, rettssaker, kjøp av land, donasjoner, oppføring av permanente feltstasjoner eller offentliggjøring av forskningsresultater.

Legatmottakerne forventes å gi National Geographic Society førsterett til å offentliggjøre deres resultater.

Innhenting av søknadsskjema

Søknad om et legat fra Global Exploration Fund foregår i to trinn.

Trinn 1: Forsøknad

Før man mottar søknadsskjema, skal hovedforskeren sende inn en forsøknad via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Forsøknadsskjemaet kan fylles ut i flere omganger. Du har mulighet til å lagre forsøknaden og gjøre den ferdig på et senere tidspunkt. • Under utfyllingen av skjemaet vil du bli bedt om å laste opp en elektronisk kopi av din oppdaterte CV (curriculum vitae). Nødvendige krav til utfylling vil bli gitt. • Sjekk at nettleseren din er stilt inn slik at den godtar informasjonskapsler (cookies). • Hvis du har spørsmål angående Internett-skjemaet til forsøknad, kan du sende en e-post til [email protected]. • Global Exploration Fund tar imot forsøknader hele året. Vennligst send inn din forsøknad minst åtte måneder før forventet prosjektperiode.

Søk her.

Hovedforskeren får beskjed i løpet av åtte uker. Hvis forsøknaden godkjennes, vil hovedforskeren motta en e-post med en kobling til det fullstendige søknadsskjemaet på Internett.

Trinn 2: Søknad

Etter å ha mottatt søknadsskjemaet skal hovedforskeren fylle ut og sende inn søknaden via Internett. Det er et par ting du bør være oppmerksom på før du gjør det: • Global Exploration Fund tar imot søknader hele året. Det kan imidlertid ta inntil seks måneder fra de mottar søknaden din, til GEF-rådgivningspanelet formelt har lest gjennom og vurdert den. • Tidligere legatmottakere må først ha oppfylt alle forpliktelser med hensyn til rapportering og regnskap, før de sender inn søknad om ytterligere støtte.

Møt panelet som deler ut Global Exploration Fund-legatene i Norden (på engelsk).

Søk og gi donasjon

Klikk her eller på ikonet ovenfor for å søke

Klikk her for å donere.

Gi donasjon via brev til: National Geographic Society Development Office 1145 17th Street NW Washington, DC 20036 USA

Kanskje du er interessert i ...

Les også