Møt GEF-panelet: Birger Schmitz

Den svenske geologen Birger Schmitz er medlem av det panelet som deler ut legater fra Global Exploration Fund i Norden.

2. desember 2011

Som ung ph.d.-student var Birger Schmitz svært inspirert av artikkelen til Luis Alvarez og hans sønn Walter Alvarez, der de la frem den teorien at et større asteriodenedslag førte til at Jordens mesozoiske dyreliv, deriblant alle dinosaurene, døde ut.

En artikkel av Birger Schmitz, som til dels var kritisk overfor Alvarez-teamets arbeid, fikk Luis Alvarez til å invitere Birger Schmitz på et opphold som ph.d.-stipendiat fra 1988 til 1989 hos sin gruppe ved Lawrence Berkeley-laboratoriet i USA.

Birger Schmitz har siden studert jorden i kritt-tertiærgrensen over 50 steder over hele verden, og han er ikke lenger i tvil om at den asteroiden som traff Yucatánhalvøya for 65 millioner år siden, var skyld i den katastrofale utslettelsen av dyrelivet som ble slutten på den mesozoiske perioden.

Tilbake i Sverige begynte Birger Schmitz fra 1990 på et oppbyggende forskningsarbeid rundt årsakene og virkningene av det varme klimaet i den tidlige paleogene perioden (65–50 millioner år før vår tid), en tid da Jorden var isfri, og selv alligatorer kunne leve nær Nordpolen.

Internasjonalt er Birger Schmitz best kjent for sitt senere arbeid med å rekonstruere strømmen av meteoritter som traff Jorden i den ordoviciske perioden for ca. 470 millioner år siden. Sammen med en lokal geolog og gruvearbeidere har han de siste 20 årene gjennomført den eneste systematiske letingen etter fossile meteoritter på en forhistorisk havbunn. Meteorittene, som er 1–20 cm i diameter, blir funnet når marin kalkstein skjæres opp i forbindelse med industriell produksjon av gulvfliser. Det er funnet over 100 fossile meteoritter, og de utgjør nesten alle de fossile meteorittene som vitenskapen kjenner til.

På bakgrunn av meteorittfunnene har Birger Schmitz funnet beviser på en av de mest dramatiske begivenhetene i solsystemets nyere historie. En flere hundre kilometer stor bit av asteroidebeltet rev seg løs rett før kalksteinen i kalkbruddene ble dannet. I løpet av noen millioner år ble Jorden bombardert med stein store som knyttnever og stein opptil flere kilometer store, en begivenhet som trolig også påvirket utviklingen av livet. Birger Schmitz' forskning i fossile meteoritter har to ganger mottatt støtte i form av legater fra National Geographic Society.

Siden 2004 har Birger Schmitz vært professor i geologi ved universitetet i Lund. Han har publisert over 120 vitenskapelige artikler og redigert bøker om tilførselen av materiale fra rommet til Jorden og om det varme klimaet i tidlig paleogen.

I 2002 ble Birger Schmitz tildelt prisen som "fremragende forsker" av det svenske vitenskapsrådet. I USA er han tilknyttet det akademiske fakultetet ved Hawaii University i Manoa, er tilknyttet seniorforsker ved Woods Hole Oceanographic Institution og æresforsker ved Chicago Field Museum. Han har arbeidet for mange nasjonale forskningsråd og fond rundt omkring i verden og har i perioden 2003–2009 vært leder for komiteen for geologi og geofysikk under Sveriges vitenskapsråd.

Kanskje du er interessert i ...

Les også