St. Helens-vulkanen, slik det så ut om morgenen 18. mai 1980 omkring en time etter det voldsomme utbruddet kl. 08.32. Bildet er tatt fra sørsiden på ca. 1,2 kilometers avstand.

Galleri: Vulkanens forvandling

Livet vender tilbake i området rundt St. Helens-vulkanen etter det voldsomme utbruddet for 30 år siden

31. mai 2010

Livet vender tilbake i området rundt St. Helens-vulkanen etter det voldsomme utbruddet for 30 år siden. Foto: Diane Cook og Len Jenshel

For 30 år siden hadde St. Helens-vulkanen (her sett med Mount Adams bak til venstre og Mount Hood til høyre) et voldsomt utbrudd som tok livet av 57 og la over 500 km2 skog øde.

Fra Norway Pass er det utsikt til både ødeleggelse og gjenfødelse: Det åpne St. Helens-krateret, det klare vannet i Spirit Lake, en fjellside dekket av veltede trær, og blomstrende "bjørnegress".

Langs elven North Fork Toutles forgreininger er dalen fylt med askeholdig sediment som kveler vegetasjonen av gran og or. Etter utbruddet førte elven med seg 500 ganger mer sediment enn før.

Selv om St. Helens ble nesten 400 meter lavere da toppen eksploderte, kaster vulkanen fremdeles enorme skygger. Mount Adams kan ses i bakgrunnen.

En vinterstorm ebber ut. St Helens-vulkanen ses i bakgrunnen.

Tidlige innflyttere blomstrer i en skråning nær Coldwater Lake: revebjelle, lupin, perleevigblom og rødor. Trestubben er et minne om den skogsdriften som fant sted før 1980.

St. Helens ligger skjult av vinterens første snø og et svinnende dagslys. Spirit Lake og Pumice Plain ligger ved foten av fjellet.

En spøkelsesaktig vegetasjon av trær 13 km fra St. Helens viser hvordan rester fra før utbruddet kan forme gjenopprettingen av økosystemet. En ny skog skyter opp og får næring og vern av den gamle.

Tusenvis av trær ble revet opp og flyter fremdeles døde rundt på Spirit Lake. Like etter utbruddet var innsjøen giftig, men nå kryr den av liv – rumpetroll, vannplanter og store regnbueørreter.

Elgbestanden på Pumice Plain har økt så raskt at man nå har tillatt jakt i det vernede området.

Til sterke protester ble State Route 504 åpnet igjen i 1980- og 1990-årene etter å ha ligget begravd under aske og søle. Gjenåpningen kostet cirka 940 mill. kroner. Delstatsvei 504 går til Johnston Ridge-observatoriet der det er utsikt over Pumice Plain og St. Helens-krateret.

Nye nåletrær og en rest av den gamle skogen på Johnston Ridge.

St. Helens-sjøen ligger ovenfor Spirit Lake i det vernede vulkanområdet. Vannet er så uberørt at forskerne har kunnet følge utviklingen i de naturlige prosessene helt siden utbruddet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også