Skydekke

Skysystemer med åpne og lukkede celler danner virvler i farvannet utenfor kysten av Peru.Oppløsningen i dagens klimamodeller er ikke høy nok til nøyaktig å kunne gjengi pulserende skysystemer med åpne celler. Derfor kan ikke modellene benyttes til å forutsi hvor mye solenergi skyene vil reflektere bort fra Jorden – en kjøleeffekt som kalles albedo.

24. august 2010

Skysystemer med åpne og lukkede celler danner virvler i farvannet utenfor kysten av Peru.

Oppløsningen i dagens klimamodeller er ikke høy nok til nøyaktig å kunne gjengi pulserende skysystemer med åpne celler. Derfor kan ikke modellene benyttes til å forutsi hvor mye solenergi skyene vil reflektere bort fra Jorden – en kjøleeffekt som kalles albedo.

Hailong Wang sier at hvis forskerne kan finne ut hvordan de forskjellige mønstrene oppstår, slik den nye undersøkelsen bidrar til, "kan klimamodellene bedre beregne det samlede albedo- og energiregnskapet for Jorden" – og dermed gi bedre klimaprognoser.

Undersøkelsen av de pulserende skyene ble offentliggjort på Internett 12. august av tidsskriftet Nature.

Kanskje du er interessert i ...

Les også