Ny forskning: Global oppvarming gir verden flere lyn

En nyutviklet modell gir oss helt ny kunnskap om tordenvær. Det har blant annet kommet frem at global oppvarming kan øke antall lynnedslag med 50 prosent i år 2100.

16. oktober 2015

Modell kan forutsi antall lynnedslag i fremtiden En nyutviklet modell til å analysere uvær gir oss ny kunnskap om lyn.

Da David Romps ved University of California og kollegene hans var i gang med å forske på skyenes atferd, utviklet de det de selv mener er den mest nøyaktige modellen som er laget til å forutsi lynnedslag.

Deretter brukte de modellen til å spå hvordan antallet lynnedslag vil øke – og hvordan det kan føre til flere naturbranner – hvis planeten fortsetter å bli varmere.

David Romps kunne beregne hvor ofte lynet ville slå ned For å skape den plutselige elektriske utladningen vi kaller et lyn, må det være flytende vann og is til stede sammen med oppvinder som er kraftige nok til å holde begge deler svevende.

David Romps’ teori gikk ut på at hvis han kunne sette opp disse faktorene i en ligning, kunne han beregne hvor ofte lynet vil slå ned.

Han ganget den målte nedbørsmengden med den potensielle energien som var til rådighet til konveksjon – det vil si hvor raskt en uværssky kan vokse.

Varme i luften er drivstoff for tordenvær Beregningene hans med data fra 2011 hadde en treffsikkerhet på 77 prosent i forhold til registrerte lynnedslag i perioden.

Den tradisjonelle modellen hadde bare 39 prosent. Jo varmere luften er, jo mer vanndamp kan den inneholde, og vanndamp er drivstoffet for tordenvær. I USA vil det bety at for hver grad verden varmes opp, kan antallet lynnedslag stige 12 prosent, sier David Romps.

Hvis utslippene av CO2 fortsetter på uendret nivå, kan det bety 50 prosent flere lynnedslag i 2100.

Kanskje du er interessert i ...

Les også