Det blåser mindre på Jorden

Vindhastigheten langs jordoverflaten er globalt sett avtagende, viser en ny undersøkelse. En av årsakene kan være nye skoger som bremser vinden.

19. oktober 2010 av Ker Than, National Geographic News

Rundt om i verden går vindene langs jordoverflaten langsommere enn før, viser en ny undersøkelse. Og merkelig nok er det ikke nye bygninger, men nye trær som kanskje er årsaken til det.

Lavere vindstyrker kan kanskje påvirke luftforurensningens bevegelsesmønster, men akkurat det trenger ikke nødvendigvis å utløse bekymringsrynker i vindmøllebransjen, uttaler eksperter.

Forskere har analysert nesten 30 års data om vindhastigheter, som er samlet inn blant over 800 værstasjoner på landjorden, i hovedsak på den nordlige halvkulen. Resultatene er blitt offentliggjort i tidsskriftet Nature Geoscience.

Den gjennomsnittlige årlige vindhastigheten langs jordoverflaten i land midt på den nordlige halvkulen har falt med helt opptil 15 prosent, fra cirka 4,7 sekundmeter til cirka 3,9 sekundmeter, viser undersøkelsen.

Vindhastighetene på den sørlige halvkulen er trolig også fallende, mener forskerne. Vindene i forskjellige deler av verden henger sammen, og den gjennomsnittlige vindhastigheten kan ikke avta ved én breddegrad og tilta ved en annen – en hypotese som kanskje får støtte av australske data som også viser mystisk fallende overflatevinder.

Hvis vindhastighetene høyere oppe over bakken faller på tilsvarende måte, kan det påvirke spredningen av forurensning i atmosfæren og kanskje også spredningen av frø som føres med vinden, sier undersøkelsens leder, Robert Vautard, som er forsker ved labotaroriet for klima og miljøvitenskap i Frankrike. "Vi uttaler oss ikke om det er positivt eller negativt," legger han til. "Vi observerer det bare og prøver å forklare det."

Vindpuslespillet langt fra løst

De områdene der vinden har avtatt mest, har også opplevd den største plantevekstøkningen i 30-årsperioden, noe som kan tyde på at trær og busker fungerer som vindskjermer, sier gruppen bak undersøkelsen.

I Nord-Amerika og Europa har en bevisst nyplanting av skog gitt økt plantevekst. I Russland og deler av Eurasia er det sannsynlig at trærnes raske gjenvekst skyldes at brakkliggende jordbruksarealer har vokst til med skog etter Sovjetunionens fall, sier forskerne.

Men nyplantet skog kan bare forklare rundt 60 prosent av fallet i vindhastighet, forteller undersøkelsen. Forandringer i sirkulasjonsmønsteret på grunn av den globale oppvarmingen kan kanskje dekke resten, men det vil kreve flere undersøkelser for å få det bekreftet, sier Robert Vautard.

"Foreløpig har vi bare noen få brikker i puslespillet," legger han til. "Vi har ikke funnet den fullstendige forklaringen på fenomenet."

Sara Pryor, atmosfæreforsker ved Indiana University i USA, advarer mot forhastede koblinger mellom forandringer i vindhastighet og klimaendringene.

"Vi bør være svært forsiktige når vi tolker vindklimaundersøkelsene," skriver Sara Pryor i en e-post. Hun har selv ikke deltatt i undersøkelsen.

"Denne typen forskning er ennå i støpeskjeen, og det kan gå mange år før vi kan si noe konkret om hvordan vindklimaet kan forandre seg i en varmere verden."

Det er også uvisst om vindhastighetene langs jordoverflaten vi fortsette å falle i årene fremover. Det avhenger av hva den viktigste drivfaktoren viser seg å være.

"Hvis den viktigste årsaken er de tilgrodde jordbruksarealene i Eurasia, vil den neppe falle enda mer i fremtiden," sier undersøkelsens leder, Robert Vautard, med henvisning til at den store jordbruksnedbyggingen etter Sovjet-tiden er forbi.

"Men hvis drivfaktoren er klimaforandringene, blir det noe helt annet."

Vindkraft fremfor alt?

Viser det seg at vindene i de høyere luftlagene også avtar, kan det få betydning for produksjonen av vindkraft. Det er fordi de fleste vindmøllene hever seg høyt over bakken, sier forskerne.

Men de nye forskningsresultatene om vindhastigheter er foreløpig ikke nok til å gi Michael Goggin i den amerikanske vindkraftindustrien søvnløse netter. Han er leder for energioverføringstiltakene i American Wind Energy Association, som er en industrisammenslutning.

"Det er beroligende at eksperter innen vurdering av vind som energikilde er enige om at vindhastighetene ikke har falt i høyder på opptil 100 meter eller mer, der de moderne vindmøllene befinner seg," sier Michael Goggin i en e-post.

"Som følge av det har det ikke vært forandring av noen betydning i vindkraftproduksjonen, og vi venter heller ikke at det vil skje i fremtiden."

Kanskje du er interessert i ...

Les også