2011 blant de varmeste årene

Ifølge en FN-rapport tegner dette året til å bli ett av de ti varmeste som er målt.

5. desember 2011 av Richard A. Lovett, National Geographic News

2011 har vært et år preget av ekstremer og vil kanskje bli det varmeste året som er målt i en periode med La Niña, som er en midlertidig avkjøling av det østlige tropiske Stillehavet.

Det er et dårlig tegn, ettersom år med La Niña som regel er relativt kjølige, sier Steven Running, som er professor i økologi ved University of Montana i USA, og som ikke har vært en del av gruppen bak undersøkelsen.

Den nye undersøkelsen tyder derfor på at La Niña, som tidligere ga en kraftig global avkjøling, nå bare påvirker den generelle temperaturtendensen i liten grad, sier Steven Running via e-post.

"Hva skal til nå for å få en periode med avkjøling?" spør han. "Og hva skjer under neste kraftige El Niño?"

El Niño er en oppvarming av tropiske farvann i det sentrale og østlige Stillehavet. I år med El Niño varmer de varmere havstrømmene opp kloden i tillegg til den generelle globale oppvarmingen, som skyldes menneskets utslipp av drivhusgasser.

Rapporten fra verdens meteorologiske organisasjon (WMO) ble presentert denne uken på en internasjonal klimakonferanse i Durban i Sør-Afrika og er laget på bakgrunn av data fra 189 land.

Varmt klima blir enda varmere

Rapporten slår også fast at bortsett fra to har de 15 varmeste årene som er registrert siden man begynte å måle i 1850, inntruffet mellom 1997 og 2011.

I tillegg er arealet av havisen i år det nest minste som er målt. Det minste var i 2007.

Selv dette tallet kan være misvisende, for en stor del av havisen har tilsynelatende vært tynnere enn i tidligere år. Da utbredelsen av havisen var på sitt laveste for 2011, det var 9. september, var samlet volum av arktisk havis ifølge WMO-forskerne 8 prosent mindre enn i 2010, da det hittil laveste volumet ble målt.

WMOs program for global atmosfæreovervåkning har også nylig utgitt en rapport som konkluderer med at drivhusgassene i atmosfæren som varmer opp jordkloden, har nådd et nytt toppunkt – en stigning som bare vil fortsette, sier forskere.

"Vår forskning er solid underbygd, og den viser uten tvil at verden blir varmere, og at denne oppvarmingen skyldes menneskelige aktiviteter", sier WMOs generalsekretær, Michel Jarraud, i en kommentar til begge rapporter.

Oversvømmelser og tørke: et år med ekstremt klima

Ifølge denne ukens rapport har året i år også vært fullt av ekstremer.

Med tanke på den store avsmeltingen i Arktis har mange arktiske områder ikke overraskende vært usedvanlig varme. I deler av nordlige Russland ble det meldt om vårtemperaturer som lå over 9 °C over gjennomsnittet, sier WMO.

Kanskje du er interessert i ...

Les også