Stammefolk kjemper for regnskogen

I regnskogen i Peru tar Amazonasindianere nå opp kampen mot den største trusselen mot deres eksistens: illegal skogsdrift.

2. mai 2013 av Gitte Hou Olsen

Mahognitreet er nesten utryddet i Amazonasskogen i Peru. Og det til tross for at store deler av regnskogen er fredet.

Et av de største problemene er størreslen på område. Amazonasskogen er så enorm at det er umulig å patruljere effektivt overalt.

En løsning kan være å gi de innfødte stammene eiendomsrett til jorden. For ti år siden innledet ashéninka-indianere fra øst i Peru et felttog for å få den lokale regjeringen til å gi dem papir på deres del av skogen i Amazonas. Disse folkene har i flere tiår bare kunnet se på når illegale tømmerhoggere dro oppover elven i motorbåter med utstyr til en hær av arbeidere på vei ut for å felle de dyrebare mahognitrærne.

Eierskab til regnskogen

Noe tyder på at ashéninkaenes anmodning endelig blir ferdigbehandlet i år. Hvis de kan dokumentere et eierskap, vil det bli lettere å skremme bort illegale tømmerhoggere og føre rettssaker mot dem.

Samtidig forsøker regjeringen i Lima seg med bærekraftig skogsdrift i regnskogen. Delvis dras flere tresorter inn for å felles, delvis foregår skogsdriften i en 30 år lang rotasjonsplan, slik at hver avdeling av hogstområdet alltid får 29 år til å gro til igjen. Målet er å etterlate regnskogens bestand av trær og planter så intakt som mulig.

Rick Kellso, salgssjef i tømmerbedriften CFA, som har fått en omfattende skogsdrifttillatelse i regnskogen i Peru sier: "Det er mulig å skape fortjeneste ved å gjøre tingene etter boken. Man trenger ikke gjøre noe ulovlig."

Les hele artikkelen

Klikk på download-knappen og opprett en profil. Det tar et minutt og er helt gratis.

Mahogni

  • Mahogni ( Swieténia macrophylla ) vokser bare i et belte fra Mexico, Mellom-Amerika og ned til sørgrensen av Amazonasbekkenet.
  • I 2001 utstedte Brasil et midlertidig forbud mot å felle mahogni. Siden da har Peru blitt verdens største leverandør av denne tresorten.
  • Man mener at 3/4-deler av den årlige tømmerhogsten i Peru foregår ulovlig.
  • Hogsttillatelser handles på svartebørsen slik at tømmerfirmaene kan hvitvaske penger tjent på illegalt hogd mahogni.
  • Skogsdrift har innskrenket mahogni til 30 % av den tidligere utbredelsen.

Kanskje du er interessert i ...

Les også