Oljeforurensning i havet kommer fra tre overraskende kilder

Oljeforurensning i havet er utbredt, og det er ofte de store oljeutslippene som får overskrifter i media. Men ofte kommer oljen fra et helt annet sted. Her kan du lese mer om tre overraskende kilder til oljeforurensning i havet.

25. april 2014 av Christine Dell’Amore og Christina Nunez – Daily News

Den typen hendelser som pressen interesserer seg for, utgjør bare en liten del av den samlede oljeforurensningen i havet. Mange av de andre kildene, for eksempel oljeutslipp fra biler, gis stort sett ingen oppmerksomhet, sier forskere.

Av de mange millioner liter olje som hvert år ender i havet rundt Nord-Amerika som følge av menneskelig aktivitet, stammer bare åtte prosent fra lekkende oljetankere eller oljerørledninger. Dette fremgår av boken Oil in the Sea III fra 2003, som er utgitt av USAs nasjonale forskningsråd, som hører inn under USAs vitenskapsakademi. Boken anses for å være den mest pålitelige kilden når det gjelder informasjon om oljeutslipp.

Mesteparten av oljeforurensningen ”er ikke som de bildene man ser av strender som er dekket av tjære, og ender som sitter fast i det”, sier David Valentine, som er biogeokjemiker ved University of California i Santa Barbara.

Her er tre oversette kilder til oljeforurensning i havet rundt Nord-Amerika.

1. Naturlig utsiving Naturlig utsiving av olje under jordoverflaten utgjør ifølge USAs vitenskapsakademi 60 prosent av den samlede anslåtte mengden i nordamerikanske farvann og 40 prosent på verdensplan. Utsivingen skjer når olje – som er lettere enn vann – slipper ut i vannsøylen fra havbunnens bergformasjoner på grunn av det store trykket.

Utenfor Santa Barbara i California siver det hver dag ut 20 til 25 tonn olje fra revner i havbunnen, noe som gjør det til en av de største utsivingene i verden. David Valentine, som studerer utsivingene utenfor kysten av Santa Barbara, sier at en stor del av den oljen som forekommer naturlig, fortæres av havbakterier som har spesialisert seg i å spise bestemte oljemolekyler.

Men ”på steder der det ikke er naturlig oljeutsiving, har organismene ikke hatt mulighet til å tilpasse seg og reagerer derfor annerledes når det skjer et oljeutslipp eller en kloakkledning lekker olje”, sier John Farrington, som er maringeokjemiker og tidligere dekan ved Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts i USA.

2. Biler og andre kjøretøy Et ”ganske stort problem”, sier David Valentine, er olje på veier og andre overflater som skylles ut i havet når det regner. De fleste biler lekker olje på bakken, som regel på tett betong eller asfalt, og oljen ender med å sive ut i havet. På tørre steder som California samler oljen seg på asfalten, og når det en sjelden gang regner, fører vannet store mengder olje ut i havet.

”Vi er blitt mye flinkere til å gjenbruke motorolje enn vi var for 40–50 år siden”, sier John Farrington ved Woods Hole. ”Du kan finne avløpsrenner rundt om i landet med påskriften ’ikke hell olje i avløpsrennen, den ender i havet’. Så det er mindre forurensning nå på grunn av det.”

Men han understreker at mange biler og lastebiler fremdeles bidrar til det langsomme, dryppvise oljesølet som ender på asfalten og forurenser når det skylles vekk. Ikke overraskende er denne formen for usynlig forurensning mer oversett enn for eksempel utslippet i Galveston Bay, som var langt mer konsentrert og synlig, sier David Valentine.

Oljeforurensning fra landjorden er ”kompleks fordi den kan bli liggende [i havet] og bevege seg mellom vann og avleiringer, [noe som] gjør den vanskelig å spore på en effektiv måte.” Det er et hett diskusjonstema, tilføyer han, hvordan disse konstante utslippene av olje påvirker miljøet og beboerne der. Forskere vet at det er helseskadelig for dyr å bli direkte utsatt for olje, men virkningen av små, konstante oljemengder på dyrelivet i naturen er ukjent, sier han.

3. Lystbåter Folk som bruker lystfartøyer som jetski og båter, kan komme til å søle olje i sjøen.

”Det skyldes som regel feil bruk, menneskelige feil eller manglende forberedelse opplæring. I mange tilfeller handler det rett og slett mest om skjødesløshet”, sier Aaron Barnett. Han arbeider som lystbåtekspert for Washington Sea Grant, et regionalt-føderalt samarbeid om marin forskning og informasjon i delstaten Washington.

” tenker rett og slett ikke på det. For dem handler det om å ha det gøy, om fritid og ferie. … Det betyr at det er visse ting som ikke blir tatt hånd om, som for eksempel ordentlig vedlikehold av motorer.”

Aaron Barnett legger til at båteierne tanker helt opp, på samme måte som de gjør med bilen, og når det er varmt, utvider drivstoffet seg og renner ut gjennom en ventil. Og på lik linje med forurensning på landjorden er oljesøl fra lystbåter ”vanskelig å spore, fordi rundt 80 prosent av oljesøl ikke blir innrapportert, så egentlig er det umulig å vite” i hvilket omfang dette skjer, sier Aaron Barnett.

Generelt, sier han, ser USAs naturvernorganisasjon (EPA) på ”problemet med alle de små oljeutslippene som en snikende død.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også