Landsbyboerne i den krigsherjede regionen Ituri i Kongo skraper etter gull i en sjakt som ble gravd ut av et belgisk selskap for lenge siden. Inntil for kort tid siden kontrollerte væpnede grupper de rike gruvene i Ituri og kjøpte våpen for gullet.

Galleri: Guld!

Andre betaler prisen for skjønnheten vår – og den har aldri vært høyere.

9. november 2009

Andre betaler prisen for skjønnheten vår – og den har aldri vært høyere.

Gullgraverne er opprømte over håpet om rikdom og fyller sekkene sine ulovlig med ”pengestein”, gullmalm, i Ghana. Det harde slitet dekker etterspørselen etter gull og ødelegger naturen.

En gullbarre på 12,5 kg i den amerikanske nasjonalbanken i New York er med dagens gullpriser verdt nesten 2 millioner kroner. Medarbeiderne flytter rundt på flere titalls barrer som har blitt handlet.

Det attraktive gullet dominerer gatebildet i Chennai i India like før bryllupssesongen, da smykkesalget stiger markant. India er verdens største marked for gull, og det kjøpes både som smykker og investering.

Den 1500 m brede kobber- og gullgruven Batu Hijau gir profitt og problemer på øya Sumbawa i Indonesia. Den store gruven ble etablert i 2000 av det amerikanske Newmont Mining Corporation og har 8000 ansatte. Men regnskogen har blitt begravd av enorme mengder steinavfall. Eierne anslår at gruven vil være tømt om ca. 20 år.

Indonesiske landmænd bruger deres hakker til ulovligt at grave efter guld på en ødelagt flodbred på Borneo. Guldfeberen har fået tusinder af dem til at forlade deres marker i håbet om at tjene 25 kr. om dagen.

Sukardi og Suwarni fra Kalimantan-ørkenen tilbringer timer i en sø, hvor de blander kviksølv med malm for at udskille guldet, altimens de udsætter sig selv for det giftige metal. Arbejdere anvender også det kviksølv-forurenede vand som drikke- og badevand.

Overskydende kviksølv presses ud af guld, der er udvundet i en illegal mine i Kalimantan, Indonesien. Mindst 30% af verdens samlede mængde kviksølv - bruges af småmine-arbejdere til at fremstille guld. Når det giftige metal håndteres uden sikkerhedsforanstaltninger, kan det optages i blodkredsløbet og lungerne, hvor det gør stor skade. Prøver har vist, at kviksølvs-niveauet i kroppene på minearbejdere i dele af Indonesien er adskillige hundrede gange større end den forsvarlige mængde.

Gullet skilles fra malmen med kvikksølv, og når kvikksølvbelegget er brent bort, kan et gram gull gi en indonesisk gullgraver en inntekt på 145 kr. Men det kan ha kostet dyrt for helsen hans. Millioner av gullgravere over hele verden puster inn giftige kvikksølvdamper og risikerer nevrologiske og genetiske skader. Flytende kvikksølvrester ender i elveslam og plantevekster og forgifter lokale næringskjeder.

Da de blev smidt væk fra en guldmine i Prestea, Ghana, flyttede de illegale minearbejdere til denne forladte koncession langs Pra-floden. Man anslår, at en kvart million små-minearbejdere skraber guldstøv i det vestafrikanske land - oftest uden officiel tilladelse eller regulering.

Arbeidsstyrken ved en improvisert gruve i Ghana omfatter en 13 år gammel gutt som er satt til å vaske gull. Bare 4 % av arealet i Ghana kontrolleres av de store gruveselskapene, men de har fordrevet tusenvis av landsbyboere som i mange tilfeller bare kan overleve ved å stjele gull. 25 % av verdens gull stammer fra ulovlig gullgraving.

Tidligere passet Desiree Pillay barnet sitt samtidig med at hun veide det gullet som ble tatt med inn i forretningen hennes i Guyana. Nå er de fleste av gjestene turister. Den nærliggende Kaieteur nasjonalpark har blitt utvidet, og det presser gullgraverne bort fra området.

En uges produktion fra Newmont Mining Corporation's Ahafo mine in Ghana: 14 guldbarrer på i alt ca. 250 kilo.I 2008-priser svarer det til ca. 9 millioner dollar. Guldbarrerne, som har en gennemsnitlig renhed på 91-93% afsendes fra minen til Valcambi rafinaderiet i Schweiz, hvor nikkel, bly og andre metaller fjernes. Resultatet er en barre med stemplet "999,9" på; definitionen på rent guld.

En arret mave og en forside-overskrift vidner om den vold, der brød ud i Prestea, Ghana, da illegale minearbejdere stødte sammen med soldater, hyret til at beskytte det canadiske mineselskab Bogoso Gold Limiteds interesser. Et år tidligere var der også, da demonstranter samledes for at klage over at firmaets mine havde udledt cyanid i en lokal vandforsyning og at dynamit-sprængninger havde ødelagt huse og det lokale hospital. Syv blev såret, da soldaterne skød mod demonstranterne.

Iført sin formue i form af guldtråde i sarien til en uvurderlig arvet hovedbeklædning, sidder Nagavi med sin familie på sin bryllupsdag i Indien.

Gullsmedene jobber så svetten renner i et lite fabrikklokale i Kolkata. De får 103 gram gull for en bestilling på 100 gram, og arbeiderne får beholde det som blir til overs i produksjonen av smykkene.

Markeds-smykker tager form i en guldsmeds værksted i Kolkata. En ounce guld svarer til godt 31 gram. Disse stykker indeholder mellem 25 og 45 gram af det værdifulde materiale. De sandsynlige købere til pyntegenstandene er efter indisk standard ydmyge og tæller "en lavindkomst-brud eller en kvinde, som er gift eller ugift i lang tid", fortæller smykkehandler Kolkata i Surendra Kumar Bagda.

I Chennai slutter Dilli Bai (til høyre) seg til de andre kvinnene som vasker gullstøv fra smykkeverkstedene i området ved daggry, før søppeltømmerne kommer. Dilli Bai finner ca. et gram i uken i støvet på gaten. Der det finnes gull, er det også mennesker som leter etter det.

Kanskje du er interessert i ...

Les også