USAs historie skåret i redwood

Man kan godt si at det moderne USAs historie – og den spaltede amerikanske sjelen – er skåret i redwood, for oppfordringene til å redde trærne har man hørt like lenge som amerikanerne har hogd dem. I flere årtusener levde tolowa-, yurok- og chilula-indianerne bak en nesten ugjennomtrengelig mur av over 100 m høye redwooder. De levde av å spise laks, hjort og ekorn og hogg lange kanoer av de stammene som lå veltet på bakken.

2. november 2009

Man kan godt si at det moderne USAs historie – og den spaltede amerikanske sjelen – er skåret i redwood, for oppfordringene til å redde trærne har man hørt like lenge som amerikanerne har hogd dem. I flere årtusener levde tolowa-, yurok- og chilula-indianerne bak en nesten ugjennomtrengelig mur av over 100 m høye redwooder. De levde av å spise laks, hjort og ekorn og hogg lange kanoer av de stammene som lå veltet på bakken.

Denne levemåten fikk en brå slutt i 1848, da USA tok California fra Mexico, og det ble funnet gull. Forretningsmenn som kom østfra mente at de hadde funnet en lettere måte å bli rik på: Det røde, rette treet som var så motstandsdyktig mot råte, var nå svært etterspurt i California, der innbyggertallet ble firedoblet over de neste 10 årene. Det innledet en epoke med kommersiell hogst som fortsetter den dag i dag. (34 % av de eksisterende 6500 km² redwoodskog eies av tre selskap, 21% eies av myndighetene og resten av private skogeiere.)

Jordskjelvet og brannene i San Francisco i 1906 satte turbofart på hogsten. Tømmerhoggerbyer skjøt opp overalt i redwoodområdene for å dekke etterspørselen etter tre til å gjenoppbygge byen, og selskap som Pacific Lumber og Union Lumber begynte virkelig å markere seg. I stedet for oksespann brukte de transportable maskiner som ble kalt for dampesler til å slepe de tunge stammene som ble fraktet ut av skogen med smalsporede lokomotiv.

Fellingen av de enorme trærne var også med på å sette fart i den moderne naturvernbevegelsen. I år 1900 grunnla bekymrede borgere den første foreningen for vern av redwooden. Kampen deres førte til opprettelsen av Big Basin Redwoods nasjonalpark i 1902. På 1920-tallet begynte en annen redwoodforening å kjøpe opp de mindre skogområdene som skulle bli ryggraden i Californias redwoodparker, og oppkjøpene fortsetter fremdeles.

Den siste og kraftigste opptrappingen av skogsdriften begynte etter andre verdenskrig, da byggeboomen og massevis av billig utstyr fra militære overskuddslager sendte en hær av bulldosere, lastebiler og skogsarbeidere med motorsag ut i redwoodskogene. På begynnelsen av 1950-tallet bearbeidet sagbrukene over 2 millioner m³ tømmer i året, og de fortsatte i den størrelsesordenen fram til midten av 1970-tallet. Fullstendig renhogst og Cat-felling, oppkalt etter de gule Caterpillar-traktorene som ble de nye arbeidshestene i tømmerindustrien, utløste en strøm av jord ned i vannløpene fra de mange tømmerveiene og slepesporene. Laksebestanden sank og det samme skjedde med andre arter som alltid hadde levd i redwoodskogene. I dag står det igjen under 5 % av de ca. 8000 km² urskog, det meste i spredte parker og reservater.

”Kampen for å redde redwooden er allerede over, og se, det er bare smuler igjen,” sier forsker Steve Sillett ved Humboldt State University. ”Nå er utfordringen å finne ut hvordan vi kan forbedre skogsdriften i de 95 % av redwoodlandskapet som bare så vidt har begynt å vokse.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også