Trusler mot de kjøttetende plantene

Den tilpasningen som gjør at kjøttetende planter greier å vokse på utsatte områder, gjør dem dessverre også ytterst følsomme overfor miljøendringer. Jordbruket og kraftutbygging forurenser mange sumper i Nord-Amerika med ekstra nitrogen. Kjøttetende planter er så nøye tilpasset et lavt nivå av nitrogen at den ekstra gjødselen over­belaster systemet deres.

28. juli 2010

Den tilpasningen som gjør at kjøttetende planter greier å vokse på utsatte områder, gjør dem dessverre også ytterst følsomme overfor miljøendringer. Jordbruket og kraftutbygging forurenser mange sumper i Nord-Amerika med ekstra nitrogen. Kjøttetende planter er så nøye tilpasset et lavt nivå av nitrogen at den ekstra gjødselen overbelaster systemet deres.

De kjøttetende plantene trues også på andre måter av mennesker. Handel med kjøttetende planter på det svarte markedet er nå så utbredt at botanikere holder voksestedene for noen av de sjeldne artene hemmelige. Fluefangere blir ulovlig samlet inn i North Carolina og solgt fra boder langs veiene i tusentall. Jordbruksmyndighetene i North Carolina har merket ville fluefangere med uskadelig fargestoff som normalt er usynlig, men som lyser under UV-stråler.

Kontrollører som finner fluefangere til salgs, kan på denne måten raskt avgjøre om planten er dyrket i et drivhus eller ulovlig samlet inn i naturen. Men selv om den ulovlige innsamlingen av kjøttetende planter kan stoppes, vil de fortsatt være truet. Voksestedene deres forsvinner og erstattes av bl.a. shoppingsenter og hus. Branner som oppstår i naturen, blir slukket slik at andre planter får gode vekstbetingelser og kan utkonkurrere fluefangeren. Muligens gode nyheter for fluene. Men et tap for alle som gleder seg over evolusjonens oppfinnsomhet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også