Trær må flyttes for å overleve

Trær flyttes fra Yukon i Canada til California i USA for å undersøke deres toleranse overfor et nytt klima. Forsøket utføres under forutsetningen av at evolusjonen ikke klarer å holde følge med klimaforandringene.

6. juli 2012

Hvis temperaturen på Jorden stiger, vil skogene da fortsette å trives der de er nå? Noen forskere tror ikke det, så den canadiske provinsen British Columbia har gått sammen med USAs skog- og naturmyndigheter om å undersøke 15 vanlige og kommersielt verdifulle trearters toleranse overfor et endret klima ved å flytte dem til steder der de ikke vokser naturlig.

Målet er å finne ut hvilke trær som kan flyttes til områder som forventes å ha et mer gjestmildt klima i fremtiden.

Denne kontroversielle formen for naturvern (som kalles assisted migration på engelsk) forutsetter at ”evolusjonen ikke klarer å holde følge med klimaforandringene, så den trenger hjelp”, sier prosjektleder Greg O’Neill. Kritikere av metoden peker på risikoen ved å endre økosystemer.

British Columbia har allerede utvidet de områdene der treprodusenter har lov til å plante lerk. Andre arter, blant annet douglasgran og vrifuru, testes over en strekning på 2735 km fra Yukon i Canada til California. Trærnes evne til å overleve blir vurdert over de neste 30 årene.

”Kanskje får vi en dag bruk for frø fra Washington, som selv får bruk for frø fra Oregon osv.”, sier Greg O’Neill. ”Det er et problem som overskrider geografiske grenser.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også