Tømmerhoggerne

Laksen og nattuglene er ikke de eneste som har lidd under skogsdriften. Hoggingen av redwood har stupt siden 1990-tallet, da den allerede var halvert i forhold til 1970-tallet. Selv om Michael Fay og Lindsey Holm tilbringer de fles­te netter under åpen himmel, drar de annenhver uke inn til små tømmerhoggerbyer for å lade data- og kamerabatterier og overføre dataene sine. Det er steder som Korbel og Orick, der det en gang lå flere sagbruk, men som nå er så heldige at de har et av dem igjen, som så vidt holder det gående. Rio Dell med 3200 innbyggere har vært heldigere enn de fleste.

2. november 2009

Laksen og nattuglene er ikke de eneste som har lidd under skogsdriften. Hoggingen av redwood har stupt siden 1990-tallet, da den allerede var halvert i forhold til 1970-tallet. Selv om Michael Fay og Lindsey Holm tilbringer de fleste netter under åpen himmel, drar de annenhver uke inn til små tømmerhoggerbyer for å lade data- og kamerabatterier og overføre dataene sine. Det er steder som Korbel og Orick, der det en gang lå flere sagbruk, men som nå er så heldige at de har et av dem igjen, som så vidt holder det gående. Rio Dell med 3200 innbyggere har vært heldigere enn de fleste. Den ligger ved Eel River overfor Scotia, der det store Pacific Lumber Company en gang lå.

Dette året er de skyene som henger over Rio Dells årlige byfest – med tømmerhoggerkonkurranser og kappløp med vannspann mellom de lokale, frivillige brannkorpsene – mørkere enn vanlig. Et par dager tidligere har Pacific Lumber Company (PL), der generasjoner av sagbruksarbeidere og tommerhoggere i de to byene har jobbet, blitt solgt etter en langvarig kamp i retten om konkursboet. Nå ligger framtiden i hendene på Mendocino Redwood Company (MRC). Det eneste de fleste i Rio Dell vet, er at MRCs nye utgave av det gamle Pacific Lumber heter Humboldt Redwood Company (HRC). Ingen vet hvem som fremdeles vil ha jobb når støvet har lagt seg.

I en av tømmerhoggerkonkurransene skal to menn konkurrere om hvem som kan sage over en trestamme raskest mulig med motorsag. Len Nielson fra Fortuna vinner knepent over Chris Hall fra Rio Dell. Alt i alt har familien til Chris Hall – både bestefar, far, onkler og fettere – jobbet for Pacific Lumber i 142 år. Han har selv hogd trær, kjørt Caterpillar og slept trestammer siden han var 15 år. Nå har han jobb på det lokale kraftverket.

”Vi er naturligvis glade for å bli kvitt Hurwitz,” sier Chris Hall.

Man kan nesten ikke snakke om skogsdrift i redwoodskogen uten å høre om Charles Hurwitz, direktør for Maxxam, Inc. med hovedsete i Houston. I 1985 satte Charles Hurwitz i verk en fiendtlig overtakelse av Pacific Lumber, som familien Murphy hadde drevet konservativt siden 1905. Murphy-familien, som hadde lært tømmerbransjen fra bunnen av, lot alltid noen av de gamle trærne stå igjen for å sikre at det fremdeles ville være tømmer og jobb langt inn i det 21. århundret. ”Da Murphy-familien eide PL, tok de seg av de ansatte,” sier Chris Hall.

Gjennom Pacific Lumber overtok Charles Hurwitz omkring 70 % av de resterende gamle redwoodskogene i privat eie. På sitt første møte med de ansatte erklærte forretningsmannen at han hadde en gyllen regel som siden ofte har blitt sitert: ”Den som har gullet, har makten.” Deretter gikk Charles Hurwitz i gang med å splitt opp virksomheten og selge ut verdiene. Han solgte kontorbygget til Pacific Lumber i San Francisco og en lønnsom sveiseavdeling og innfridde de ansattes pensjonssparing.

Men det som var viktigst for redwooden var at Charles Hurwitz innførte en forretningsmodell som var basert på total flatehogst, og dermed fordoblet – og enkelte år tredoblet – han den årlige mengden av tømmer som ble felt på selskapets eiendom, som til slutt var på 850 km². Da han prøvde å felle den største igjenværende skogen av gamle trær i privat eie, Headwaters Forest, fikk det en hel hær av unge demonstranter ut i gatene og opp i trærne og medførte økt tilsyn fra statens skogbruksinspektører og dyrevernmyndigheter. For ”skogens forsvarere”, som demonstrantene kalte seg, var det en farlig tid. De ble fjernet med makt fra plattformene sine nesten 100 m oppe i trærne. Den nå avdøde Judi Bari, som var med på å arrangere en rekke demonstrasjoner i 1990, fikk knust bekkenet av en rørbombe som var plassert i bilen hennes. Ingen har blitt tiltalt for forbrytelsen.

I 1998 gikk David Chain og noen andre demonstranter ut til et av PLs områder, der de mente at skogsarbeidere var i ferd med å anlegge veier før hekketiden til marmordverg- teisten var over, og da skogsdrift derfor ikke er tillatt. En skogsarbeider som ble tatt opp på video, forbannet dem og sa at han skulle ønske at han hadde med seg gevær. Så hogde han ned et redwoodtre rett mot dem. Treet traff David Chain i hodet og drepte ham på stedet. Skogsarbeideren ble aldri tiltalt og stilt for retten. I 1999 kjøpte myndighetene opp og totalfredet en del av Headwaters Forest.

Kanskje du er interessert i ...

Les også