Oliventreets ferd til Europa

En teori sier at det var fønikerne som spredte oliventreet rundt Middelhavet for ca. 3000 år siden. En annen sier at treet er blitt dyrket lokalt i de forskjellige områdene.

20. juni 2013

Forsker Julie Angus ville prøve å oppklare saken. Hun reiste i de samme rutene som fønikerne brukte, og undersøkte underveis eldgamle trær i Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Israel og på Vestbredden.

Etter at hun hadde tatt prøver fra ca. 60 oliventrær – noen av dem antas å være over 3000 år gamle – fant hun genetiske markører som knytter trær i Vest- og Sør-Europa med trær i Israel og på Vestbredden. "Det støtter ideen om at fønikerne, som var de eneste sjøfolkene som reiste over så lange avstander på den tiden, brakte med seg trærne fra de opprinnelige voksestedene i Midtøsten", sier Julie Angus.

Kanskje du er interessert i ...

Les også