Katplanten forbys i Storbritannia

Kat er kontroversielt. Folk fra Øst-Afrika har tygd de euforiserende bladene i flere hundre år.

16. januar 2014

I juli i år mistet planten sitt siste fripass til Europa da Storbritannia kunngjorde sin intensjon om å forby kathinon – det aktive stoffet i kat. I 1980 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) kat for et narkotikum, og i 1989 ble det forbudt i Norge.

Vanskeligere å få fraktet kat

For de bøndene som solgte avlingene sine til østafrikanere bosatt i Europa, er det et stort slag å miste Storbritannia. De somaliske innvandrerne i landet utgjør en ikke ubetydelig skare av forbrukere. Storbritannias sentrale plassering og mange daglige flyforbindelser gjør det også til et knutepunkt for å få sendt stoffet raskt videre. Og det er viktig, fordi den rusgivende virkningen av kat blir svekket etter hvert som det tørker inn – som regel i løpet av 48 timer.

Sinte bønder

Kenyanske bønder protesterer nå over de tapte inntektene sine fra rundt 2002 tonn kat som årlig ble eksportert til Storbritannia – til en samlet verdi av rundt 400 millioner kroner.

Kanskje du er interessert i ...

Les også