Det er ulovlig å dyrke valmuer, men det er mer lønnsomt for de afghanske bøndene enn andre avlinger. Under innhøstingen snittes hver frøkapsel slik at melkesaften siver ut. Når den har størknet, skrapes saften av og formes til blokker av råopium.

Galleri: Krig mot opium

National Geographic-fotografen David Guttenfelders bilder fra opiumskrigen i Afghanistan.

17. februar 2011

National Geographic-fotografen David Guttenfelders bilder fra opiumskrigen i Afghanistan.

Blokkene av råopium blir sendt til raffinerier, der de omdannes til heroin, som blir smuglet ut av Afghanistan. FNs avdeling for narkotika og kriminalitet anslår at opium fra Afghanistan tar livet av opptil 100 000 mennesker i året.

I landsbyen Sar Ab i den nordøstlige delen av Afghanistan er mange beboere – voksne, barn og eldre – avhengige av opium. Fattigdom og områdets fjerne beliggenhet betyr at moderne medisin for det meste er utilgjengelig, mens opium, som inneholder morfin, er en smertestillende løsning som finnes for hånden.

I landsbyen Sar Ab i Badakhshan-provinsen har avhengigheten av opium blitt en epidemi. ”Hele familien min er avhengig,” sier Juma Gul (til høyre) som røyker opium sammen med en venn mens døtrene ser på. I avsidesliggende områder uten helseklinikker brukes opium ofte som medisin.

Til tross for politiaksjonene er Afghanistan fremdeles verdens ledende opiumsleverandør.

En mor (kledd i rødt tørkle) og barna hennes ser gråtende på at afghanske politifolk rydder familiens valmuemark nordøst i Afghanistan. Mannen hennes ble drept av opprørere, sier hun, og valmuene er den eneste inntekten hennes.

Destrueringspatruljer har skåret ned på valmueproduksjonen i mange provinser, men høye opiumspriser presser bare bøndene ut i mindre tilgjengelige områder som fjellene i Argo-distriktet. Taliban støtter valmuedyrkingen og krever inn skatt på opium. Deres fortjeneste er opp imot 2,2 milliarder kroner (US$ 400 millioner) i året og finansierer deres kamp mot de vestlige styrkene i landet.

Hindu Kush-fjellene er et mareritt å ta seg rundt i for den internasjonale sikkerhetsstyrken ISAF, men de gir ly for valmuebøndene og smuglerne. Illegale handelsruter bringer opium til Russland og Europa. Med sine 1,5 millioner opiumavhengige er Russland den største avtakeren av stoffet.

I dag får over seks millioner afghanere ikke nok mat. I stedet for å dele ut mat leverer noen hjelpeorganisasjoner frø av høy kvalitet, slik at hvetebruk som dette i nærheten av Kabul kan øke utbyttet.

Andre programmer jobber for å fremme avlinger med høy verdi som granatepler og druer, forbedre kunstige vanningsanlegg, bygge veier eller reetablere markeder som dette i Jala­labad, som har hjulpet bøndene til å øke inntektene sine med 30 prosent.

Rødt lys reklamerer for et bakeri i Kabul. Hvetebrød, kalt naan, er en viktig del av afghanske måltider. Bakeriene selger også brød til soldater. NATO-styrkene forsøker å overbevise opiumsbøndene om at de skal gå over til avlinger som hvete og grønnsaker. Landets økonomi er stort sett basert på landbruk.

En mann med en falmet pengeseddel mellom tennene undersøker aprikosene før han kjøper dem. Afghanistan var en gang kjent for sin eksport av frukt, deriblant aprikoser, druer og granatepler.

Sollyset strømmer inn gjennom granathullene i en skipscontainer i den gamle bydelen Kabul, der misbrukere får seg et skudd opium. 8 prosent av afghanerne er avhengige av stoff, ofte opium eller heroin, og tallet har økt kraftig de siste fem årene.

Bare en av ti misbrukere kommer i behandling fordi det er for få programmer og for få penger. I Jangalak-senteret i Kabul, som har 40 senger, feirer misbrukere at de har avsluttet et to måneder langt avvenningsprogram.

Afghanere graver en vanningskanal i Nangarhar-provinsen, i nærheten av byen Jalalabad. Infrastrukturprosjekter som dette, finansiert av den amerikanske regjeringen, skaper arbeidsplasser og hjelper bønder med å dyrke andre avlinger enn valmuer.

Utallige kanaler og åkere brer seg ut under et amerikansk marinehelikopter i nærheten av Camp Hanson i den sørlige Helmand-provinsen. I 1950- og 1960-årene bygde amerikanske ingeniører et stort damanlegg og et nettverk av vanningskanaler i området. Mye av infrastrukturen har forfalt i løpet av krigsårene, men blir nå bygd opp igjen selv om noen av kanalene blir brukt til å vanne valmueåkere.

En gruppe amerikanske soldater losser gjødsel i Marjah-distriktet i Helmand-provinsen som ledd i et program som skal få bøndene til å droppe valmuer til fordel for alternative avlinger som mais og bønner. Målet er å styrke jordbruket i stedet for bare å destruere valmueåkrene.

En marinesoldat skanner irisen på en bonde som dyrker valmuer i Helmand-provinsen, der mesteparten av Afghanistans opium dyrkes. De internasjonale styrkene bruker skanninger og andre biometriske målinger til å lage ID-kort som de kan sjekke mot sikkerhetsdatabasene sine.

I Camp Hanson hviler en soldat ved siden av en mann som venter på nyheter om sønnen, som er anholdt mistenkt for å lage veibomber. Gjenoppretting av sikkerheten avhenger delvis av at jordbruksøkonomien gjenopplives og ikke baseres på opium.

Kanskje du er interessert i ...

Les også