Ozonavtale? har sikret færre KFK-gasser

Den internasjonale avtalen, Montreal-protokollen fra 1987, som skulle begrense medlemslandenes bruk av KFK-gasser, har hatt ønsket effekt. KFK-produksjonen har nesten opphørt, og moderne spraybokser er ozonsikre.

11. april 2013

"Montreal-protokollen virker. KFK-gasser er et globalt problem som blir løst av verdenssamfunnet", sier kjemikeren Mario Molina, som fikk en nobelpris for sitt arbeid med effekten av KFK-gassene.

Den internasjonale avtalen fra 1987 begrenser medlemslandenes bruk av KFK-gasser, f.eks. som kjølemiddel i kjøleskap og drivgass i spraybokser. Problemet er at KFK-gasser sprer seg i stratosfæren, der de avgir kloratomer, som siden fører til hull i ozonlaget.

Da Mario Molina på 1970-tallet oppdaget KFK-gassenes virkning på ozonlaget, fantes det gjennomsnittlig 30–40 spraybokser i alle amerikanske hjem. Siden 1990-tallet har KFK-produksjonen nesten opphørt, og moderne spraybokser er ozonsikre.

Og selve ozonlaget? Først etter 2050 vil atmosfærens innhold av KFK nå under nivået fra 1980-tallet – KFK bruker ca. hundre år på å bli brutt ned. Men atmosfærens innhold er jevnt på vei ned.

Kanskje du er interessert i ...

Les også