Tsunami-jordskjelvet var et spesialtilfelle

Indonesias mest aktive vulkan, Merapi, hadde lagt opp til det i flere dager. Men det tidsmessige faktum at hovedutbruddet inntraff så snart etter jordskjelvet, har utløst spekulasjoner om ikke jordskjelvet utløste vulkanutbruddet, selv om jordskjelvets episenter lå 1300 kilometer fra vulkanen."Vulkanutbrudd som har sammenheng med endrede belastningsforhold som følge av jordskjelv, ser ut til å forekomme," sier Chris Goldfinger i en e-post, han er maringeolog ved Oregon State University i USA. "Men de er i beste fall bare dokumentert lokalt."

29. oktober 2010

Indonesias mest aktive vulkan, Merapi, hadde lagt opp til det i flere dager. Men det tidsmessige faktum at hovedutbruddet inntraff så snart etter jordskjelvet, har utløst spekulasjoner om ikke jordskjelvet utløste vulkanutbruddet, selv om jordskjelvets episenter lå 1300 kilometer fra vulkanen.

"Vulkanutbrudd som har sammenheng med endrede belastningsforhold som følge av jordskjelv, ser ut til å forekomme," sier Chris Goldfinger i en e-post, han er maringeolog ved Oregon State University i USA. "Men de er i beste fall bare dokumentert lokalt."

Blant de kjente eksemplene, forteller han, er endringene i den geotermiske aktiviteten i nasjonalparken Yellowstone i 2002 etter et jordskjelv med styrle 7,9 i Alaska, samt et vulkanutbrudd i Andesfjellene i 1960 som fulgte etter jordskjelvet med styrke 9,5 i Chile.

Imidlertid påpeker ekspertene at de to nesten samtidige hendelsene ganske enkelt kan være et tilfeldig sammentreff i verdens seismisk mest aktive land. Indonesia ligger langs den såkalte "ildringen" i Stillehavet, og nasjonens 17 500 øyer utsettes konstant for mange tektoniske trusler.

Bare på Java der Merapi befinner seg, lever 120 millioner mennesker i skyggen av mer enn 30 vulkaner.

Var tsunami-jordskjelvet en sjelden langsom jordrystelse?

Samtidig bemerker ekspertene at siste ukes tsunami var uventet stor i forhold til omfanget av Jordskjelvet som inntraff samtidig.

Jordskjelvet som utløste tsunamien hadde styrke 7,7 og inntraff langs den samme forkastningssonen som skjelvet med styrke 9,0 som i 2004 utløste den altoppslukende tsunamien i Indiahavet.

På tross av at jordskjelvet var mindre voldsomt, sendte tsunamien sist mandag tre meter høye bølger inn mot øyer i nærheten, og det kom meldinger om helt opptil seks meter høye bølger.

Det kan skyldes at hendelsen var et såkalt tsunami-jordskjelv, sier Costas Synolakis, leder av tsunamiforskningssenteret ved University of Southern California i USA, som viser til beregninger utført av geofysikeren Emile Okai ved Northwestern University.

Selv om mange typer skjelv kan utløse tsunamier, er et tsunami-jordskjelv noe helt spesielt. Under slike jordskjelv skjer forskyvningen av de tektoniske platene usedvanlig langsomt og foregår over et mye lenger tidsrom enn man skulle ha ventet seg ut fra intensiteten i den seismiske bevegelsen, uttaler Costas Synolakis i en e-post.

"Det er uvisst hvorfor tsunami-jordskjelvene foregår så langsomt," sier Costas Synolakis. "Teorien hevder at det skyldes opprevne eller ujevne stykker av fjell som forsinker sprekkdannelsen. Vi vet rett og slett ikke, men til gjengjeld vet vi at de gi større tsunamier. Og derav kommer fellesbetegnelsen."

Hendelsen sist mandag er den første tsunamien etter et langsomt jordskjelv, som er registrert på tsunamograf, tilføyer Costas Synolakis, og det kan gi verdifull informasjon for å låse gåtene rundt tsunami-jordskjelvene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også