Fem grunner til at Filippinene er så utsatt for naturkatastrofer

Varmt havvann, lavtliggende kyster og fattigdom er med på å forklare hvorfor naturkatastrofer som supertyfonen Haiyan er så farlige på Filippinene.

18. november 2013 av Dan Vergano, National Geographic

Fra jordskjelv og vulkanutbrudd til tidligere ødeleggende supertyfoner – dødstallene etter naturkatastrofer på Filippinene er ofte høye. Her er fem årsaker:

1. Varmt havvann

Filippinene ligger rett nord for ekvator i det vestlige Stillehavet uten andre landmasser som kan ta av for stormene før de treffer land. De varme ekvatorialfarvannene gir næring til stormene, og hvert år blir Filippinene truffet av rundt 20 tyfoner.

”Landet har de varmeste havtemperaturene i verden. Vi kaller dette det varme bassenget rundt Indonesia og Filippinene”, sier atmosfæreforsker Colin Price ved universitetet i Tel Aviv i Israel.

”Det krever temperaturer på over 28 °C for at tyfoner kan oppstå. I det vestlige Stillehavet er vannet vanligvis over 28 grader varmt”, sier Colin Price.

2. Bebodde kystområder

Mange mennesker bor på de lavtliggende øyene langs kysten av Filippinene. Verdensbanken anslår at over 60 prosent av befolkningen bor i kystområdene.

Da supertyfonen Haiyan traff Filippinene, ga det fem meter høye flodbølger – enkelte steder også så høye som syv meter.

Bølgene skylte inn over lavtliggende deler av befolkede øyer som Leyte med kystbyen Tacloban, der BBC anslår at over 10 000 mennesker mistet livet.

3. Tømmerhogst

Ved tidligere tyfoner på Filippinene har leirras tatt livet av mange mennesker som i første omgang hadde overlevd stormen, forteller meteorolog Jeff Masters, som er knyttet til hjemmesiden Weather Underground.

Fjellskråninger som er ryddet for trær, har færre røtter som kan holde på jorden, og det kan føre til leirras når de plutselig rammes av kraftige regnskyll.

Tømmerhogst har vært skyld i tilsvarende problemer på steder som Haiti, der leirras er utløst av kraftig regn. Jordmassene har stengt vannveiene og skapt områder med stillestående vann som senere er blitt knyttet til utbrudd av kolera.

4. Ildringen

For å gjøre alt verre ligger Filippinene på den såkalte ildringen, et område av Stillehavet som særlig ofte rammes av jordskjelv og vulkanutbrudd.

Havbunnskorpen under Stillehavet kiler seg inn under kontinentene og fører til jordskjelv og tsunamier som hyppig rammer Filippinene. Et jordskjelv som ble målt til 7,2 på Richterskalaen, tok livet av 222 mennesker på øya Bohol i oktober.

5. Underutvikling

Filippinenes unge, fattige befolkning har i stigende grad beveget seg mot kystområdene, der provisoriske boliger og mangelfulle evakueringsplaner kan ha spilt en rolle i forbindelse med Haiyan-katastrofen.

Det har begynt å komme inn rapporter om at folk omkom i beskyttelsesrom som var for svake til å motstå flodbølgen og supertyfonens kraftige vindkast.

Den private og uavhengige forskningsorganisasjonen Manila Observatory sier at kombinasjonen av fattigdom og befolkningsutflyttingen til kystområdene gjør Filippinene til ett av de ti landene i verden som er mest sårbare ved oversvømmelser av kysten.

Kanskje du er interessert i ...

Les også