Nydannet hvit ikaitt med sjøpinnsvin som gresser på småalger.Bobler av karbondioksid pipler opp fra ikaittsøylene.

Galleri: Ikkasøylene

Ikkafjorden på Grønland er voksested for en enestående søyleskog. Det myldrer av hittil ukjente bakterier og enzymer på mineralsøylene, som kan vise seg å bli til gagn for både forbrukere og miljø

25. november 2009

Ikkafjorden på Grønland er voksested for en enestående søyleskog. Det myldrer av hittil ukjente bakterier og enzymer på mineralsøylene, som kan vise seg å bli til gagn for både forbrukere og miljø. Foto: Richard Martin

En oransje sjøpung og en sjøanemone halvt skjult bak en alge

Den øverste delen av søylen er ikaitt som har vokst i løpet av de siste par årene. Den opprinnelige søylen har blitt sagd av, og vi ser fersk ikaitt på toppen av sagflaten.

Hvit nakensnegl.

En enkel spirformet søyle. Øverste delen er fersk hvit ikaitt.

En rød sjøpølse sprer ut tentaklene for å fange smådyr og planter.

En sjøanemone med både kropp og tentakler - et sjeldent bilde, for kroppen er vanligvis skjult.

To konksnegler.

Kanskje noen lange maneter og alger på en Ikkasøyle.

Sjøpung.

Trolig sjøanemoner.

Dykkerne eksperimenterte med forskjellige metoder for å få hentet inn litt av kildevannet som renner inne i søylene og som bidrar til å danne søylene. Metoden på bildet virket ikke. Man sagde over en søyle og tredde en plastpose ned over stubben. Fordi kildevann er lettere enn saltvann, burde kildevannet flyte opp. I teorien. I virkeligheten var vannet for utblandet til at det kunne brukes i kjemiske analyser.

Nærbilde av sjøpølse.

Tynn søyle av fersk ikaitt, sannsynligvis vokst opp i løpet av de siste 3 til 7 årene.

Ikkasøyle med kalkrødalger (fiolett), kalk (gulgrått) og fersk ikaitt (hvit).

Eremittkreps gransker en konksnegl.

Det ene hjørnet av den største Ikkasøylen som kalles Atollen.

Ikkafjordens over 800 mineralsøyler varierer i størrelser fra blyantstørrelse til 20 meter høye og massive kalktårn.

Fersk hvit ikaitt med sjøpinnsvin som gresser på småalger.

Sjanemonenes ikkasøyle

Fersk ikaitt.

Nakensnegl på vei over de harde røde kalkrødalgene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også