Svake forklaringer fra BP

Først anslo BP at utslippet i verste fall ville være på 162 000 fat daglig – nesten tre ganger så mye som den reelle utstrømmingen. En annen beredskapsplan for utslipp i hele Golfen hevdet at man ville samle opp drøyt 500 000 fat om dagen, så selv et katastrofeutslipp ville bare forvolde minimal skade på fiske og dyr som hvalross, havoter og sjøløver.

25. oktober 2010

Først anslo BP at utslippet i verste fall ville være på 162 000 fat daglig – nesten tre ganger så mye som den reelle utstrømmingen. En annen beredskapsplan for utslipp i hele Golfen hevdet at man ville samle opp drøyt 500 000 fat om dagen, så selv et katastrofeutslipp ville bare forvolde minimal skade på fiske og dyr som hvalross, havoter og sjøløver.

Men slike dyr finnes overhodet ikke i Golfen. BPs plan nevnte dessuten en avdød havbiolog som kontaktperson i nødstilfelle. De feilene fantes også i beredskapsplanene hos andre oljeselskap, så man hadde tydeligvis ganske enkelt kopiert fra eldre planer som var beregnet på utslipp i arktiske områder.

Da utslippet skjedde, holdt BPs beredskap langt fra det man hadde lovt. En ekspertgruppe sa i begynnelsen av august at den eksploderte brønnen i begynnelsen hadde spydd ut opptil 62 000 fat om dagen. Det er voldsomt, men langt mindre enn det verst tenkelige scenariet i beredskapsplanen. I juni regnet Mark Ploen ut at innsatsgruppene hans på en god dag kunne samle opp 15 000 fat ved hjelp av oljesugere hentet inn fra hele verden. Avbrenning av oljen, en framgangsmåte man også hadde brukt ved Exxon Valdez, hadde vist seg å være mer effektiv. BPs avbrenningsflåte på 23 fartøyer omfattet lokale rekefiskebåter, som demmet inn overflateolje med lange, brannsikre flytesperringer før man satte fyr på oljen med hjemmelaget napalm. I en enkelt ”gigantavbrenning” ble 16 000 fat olje brent på tre timer.

I juni begynte man å samle opp olje direkte fra den ødelagte utblåsningsventilen, og midt i juli tok man opp 25 000 fat om dagen – fremdeles langt mindre enn de 500 000 fatene som BP hadde hevdet at de kunne fjerne – selv når innsatsen fra oljesugerne og avbrenningsteamet ble lagt sammen. På det tidspunktet lyktes det endelig BP, etter 12 uker, å sette et tettsluttende lokk på brønnen slik at utblåsningen ble stoppet.

I begynnelsen av august var BP tilsynelatende nær en løsning der man kunne forsegle Macondo-boringen permanent med boremudder og sement. Regjeringens ekspertgruppe anslo at det i alt hadde strømmet ut 4,9 millioner fat olje. Forskere anslo at BP hadde fjernet en firedel av oljen. Ytterligere en firedel hadde fordampet eller blitt oppløst til mindre molekyler. En tredje firedel var imidlertid spredt ut i vannet som små dråper som fremdeles kunne være giftige for noen organismer. Og den siste firedelen – ca. fem ganger den mengden som ble sluppet ut fra Exxon Valdez – lå fremdeles som oljepøler eller oljehinder på vannet eller som tjæreklumper på strendene. Utslippet fra Deepwater Horizon var blitt historiens største oljekatastrofe på havet, til og med større enn katastrofen på den meksikanske boringen Ixtoc I i Campeche-bukta i 1979.

Kanskje du er interessert i ...

Les også