På tide å gå over til grønn energi?

I mai observerte forskere søyler av metan og oljedråper opptil 48 km fra utslippsstedet på dyp mellom 900 og 1200 m. En av ­fors­kerne var Mandy Joye ved University of Georgia i USA. Hun oppdaget en søyle nesten like stor som Nøtterøy kommune. Metankonsentrasjonen i den var den høyeste hun noen gang hadde målt.

25. oktober 2010

I mai observerte forskere søyler av metan og oljedråper opptil 48 km fra utslippsstedet på dyp mellom 900 og 1200 m. En av forskerne var Mandy Joye ved University of Georgia i USA. Hun oppdaget en søyle nesten like stor som Nøtterøy kommune. Metankonsentrasjonen i den var den høyeste hun noen gang hadde målt.

Når bakterier mesker seg i spillolje og metan, tømmer de vannet for oksygen. Et sted fant hun livstruende lave oksygennivå i et 180 m høyt vannlag der det normalt lever fisk. Siden farvannene i den dype Golfen blandes svært sakte kan slike områder forbli oksygenfattige i flere tiår.

BP brukte fly til å sprøyte Corexit 9500 – et dispergentkjemikalium som løser opp oljen i svært små partikler, slik at oljen effektivt kan blandes i hele vannsøylen i stedet for å danne en oljepøl på havflaten. Men til å bekjempe verdens første store utslipp på dypt vann fikk selskapet også tillatelse av de amerikanske miljøvernmyndighetene og kystvakten til å pumpe mange hundre tusen liter oppløsningsmiddel direkte ned i oljen og gassen, som veltet ut av boringen halvannen kilometer under overflaten. Det var med på å skape dypvannssøylene.

Voldsom mengde giftstoffer i vannet

Oseanograf Ian MacDonald ved Florida State University i USA er ikke bare bekymret over søylene, men også over selve omfanget av utslippet. Han mener at det kan få svært stor betydning for den samlede produktiviteten i Golfen. Ikke bare for pelikaner og reker i sumpområdene i Louisiana, men for livet i hele området, alt fra dyreplankton til spermhvaler. Han er særlig bekymret for den hvite tunfisken, som bare gyter i Golfen og i Middelhavet. Bestanden har allerede sunket drastisk pga. overfiske.

”Det er en voldsom mengde svært giftige stoffer i vannsøylen, både ved overflaten og lenger nede som flyter rundt i et av de mest produktive bekkenene i verden,” sa Ian MacDonald.

I juni samlet Mandy Joye og gruppen hennes inn vannprøver innenfor halvannen kilometers avstand fra Discoverer Enterprise, nær nok til å høre det dommedagsaktige brølet fra de enorme metanflammene. Forskere og besetningsmedlemmer stod på akterdekket på skipet Walton Smith og tok bilder i taushet. De etsende dampene av olje, diesel og tjære brant i lungene deres. Så langt øyet rakk, var det rødbrune flekker i det koboltblå vannet i den dype Mexicogolfen. Da Mandy Joye kom inn igjen, var hun i det ettertenksomme hjørnet.

”Situasjonen med Deepwater Horizon er en direkte konsekvens av vår globale avhengighet av olje,” sa hun. ”Det er umulig å unngå slike hendelser når vi borer på dypere og dypere vann. Vi spiller et svært farlig spill. Hvis det ikke er en påminnelse om at det er på tide å gå over til grønn energi, vet jeg ikke hva som skal til.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også