Oljeutslipp truer djevelrokkene

De gåtefulle djevelrokkene i Mexicogolfen vil kanskje møte en usynlig og langvarig trussel fra BPs oljeutslipp, mener eksperter.

21. oktober 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

I ukene etter katastrofen 20. april viste luftfotografier og rapporter fra skip at i hvert fall noen djevelrokker befant seg midt i utslippet på overflaten. Men oljens usynlige påvirkning dypt nede under havflaten kan være et enda større problem, spesielt fordi foreløpige undersøkelser tyder på at oljesølet ikke forsvinner av seg selv.

Djevelrokkene kan bli kjempestore og tar til seg næring ved å suge inn havvann og presse det ut gjennom gjellene som siler ut plankton og andre ørsmå organismer, sier Rachel Graham, ledende haiforsker ved Wildlife Conservation Society's Ocean Giants-prosjekt.

"Gjelletrådene, som setter rokkene i stand til å ta opp oksygen fra vannet, er svært sårbare overfor alle former for gift og oljehinner," sier Rachel Graham. "Blir trådene blokkert, vil rokkene sannsynligvis omkomme."

Dessuten vet man så lite om djevelrokkene i Mexicogolfen at forskerne er usikre på om de seks meter brede fiskene tilhører en av de to kjente rokkeartene, eller om de utgjør en egen art.

Olje og rokker er en dårlig blanding

Etter at den kom i brann og havarerte i den nordlige delen av Mexicogolfen i april i år, lekket det ut omtrent fem millioner fat råolje fra den ødelagte boreplattformen Deepwater Horizon. Ett fat tilsvarer 159 liter olje.

Oljen kan kanskje påvirke "djevelrokkenes levesett i mange år", sier marinbiolog Andrea Marshall ved Foundation for the Protection of Marine Megafauna som har base i Mosambik. "Den forsvinner ikke i løpet av noen måneder."

Oljen og løsemidlene som ble brukt under opprensingen, skader kanskje ikke bare rokkenes næringskilde, som er plankton, men også "rensestasjonene" som rokkene søker til for å la mindre fisker ta for seg av snyltere de har på skinnet.

Oljen kan også forstyrre djevelrokkenes migrasjoner i Mexicogolfen og kanskje til med formeringen. Ingen vet hvor dyrene føder avkommet, sier den meksikanske marinbiologen Silvia Hinojosa Alvarez ved det meksikanske, karibiske djevelrokkeprosjektet.

"Det største problemet er at vi vet (svært lite) om biologien deres," sier Silivia Hinojosa Alvarez. "Hvordan kan vi da med sikkerhet forutsi hva som vil skje?"

Kanskje du er interessert i ...

Les også