Mexicogolfen kan bli en ”død sone”

Bortsett fra noen oransje rør som ligger rundt en sandbanke sørvest for Chandeleur Islands utenfor kysten av Louisiana, er det ingen synlige tegn på at det er noe galt.

12. mai 2010 av Christine Dell'Amore i Louisiana, National Geographic News

Flere tyvetalls skrikende strandfugler og noen enkelte pelikaner slapper av på denne flate landstripen i naturreservatet Breton National Wildlife Refuge, som er kjent som et av de viktigste hekkesteder i verden.

Det har falt kraftig regn, og eksperter fra en håndfull naturverngrupper har tatt en båt dit for å se om oljen fra utslippet i Mexicogolfen har nådd fuglene på dette avsidesliggende stedet. Inntil videre er det ingenting å se.

Men en tykk oljebrem er blitt observert utenfor ”bakveien” inn til reservatet, sier Larry Schweiger, president for den amerikanske naturvernforeningen National Wildlife Federation, gjennom larmen fra fuglene.

Selv om råoljen ikke skyller i land på reservatet, men blir liggende dypt nede i Mexicogolfen, kan områdets fugler stilne, sier ekspertene.

Det anslås at 5000 fat olje (ca. 800 000 liter) lekker hver dag fra oljekilden i nærheten, som ble skadet da boreplattformen Deepwater Horizon eksploderte. All oljen forgifter mindre fotogent dyreliv som plankton, sandkrabber, fiskelarver og flere andre arter, som utgjør det nederste laget av områdets næringskjede, bemerker Larry Schweiger.

Hvis oljeutslippet ikke kan bremses, kan Mexicogolfen være ”på vei til å bli en død sone”, sier Sylvia Earle, som er marinbiolog og NG-støttet forsker.

Døde soner er områder i havet som, bortsett fra hardføre bakterier, er blottet for liv – ofte som følge av kraftig algevekst.

Oljeutslipp skaper giftig ”sjokolademousse”

Oljen bobler opp fra en kilde i Mexicogolfen som befinner seg over 1500 m under havflaten, men den kommer fra enda større dyp nede i grunnen.

Det betyr at oljen er tyngre og fetere enn den råoljen som har lekket ved tidligere katastrofer med oljetankskip, bemerker Ron Kendall, som leder avdelingen for miljøtoksikologi ved Texas Tech University i Lubbock.

Når været er hardt, slik det har vært i Mexicogolfen de siste dagene, blander den tunge oljen seg med vannet og danner en emulsjon – en form for seig substans som minner om sjokolademousse, sier Ron Kendall.

Denne oppslemmingen utgjør et større problem enn bare ”fjær som rent fysisk blir smurt inn i olje”, forklarer han.

Emulsjonen er giftig for fugler, babyhavskilpadder, fiskeyngel, krabber og rekelarver – for ikke å snakke om sjøgress og sumpområder.

Ron Kendall legger til at katastrofen har rammet Golfen på det mest sårbare tidspunktet av året, når havskilpadder og kommersielt viktige fiskearter og reker yngler.

”Konsekvensene for fuglene vil være mest synlige for offentligheten, men det er ikke bare deres død vi bør bekymre oss om,” sier John ”Wes” Tunnell, som er medleder av Harte forskningsinstitutt for studier av Mexicogolfen ved Texas A&M University i Corpus Christi.

Bløtbunnsfauna – små organismer som muslinger og rørormer som lever i havets bunnavleiringer – er livsviktige næringskilder for strandfugler og andre dyr ved kystene.

Etter utslippet i 1979 fra prøveboringen Ixtoc i Mexicogolfen ble områdets bløtbunnsfauna redusert med opptil 90 %, og det var kanskje årsaken til at mange fuglearter forlot området etter det ni måneder lange utslippet, sier John Tunnell.

Den gode nyheten er imidlertid at organismer i bunnen av næringskjeden formerer seg raskere enn større dyr. Etter Ixtoc-utslippet gikk det bare rundt ett år før bløtbunnsfaunaen var gjenopprettet til sitt tidligere nivå.

Kanskje du er interessert i ...

Les også