Invasive arter truer Antarktis' økosystemer

Uten å vite det sprer turister og forskere i Antarktis muligens frø av fremmede plantearter på det isdekte kontinentet, viser en ny undersøkelse.

12. mars 2012 av Charles Q. Choi, National Geographic News

Fremmede planter som ettårig rappgress (Poa) er i ferd med å vinne innpass i Antarktis, som har hatt status som det kaldeste og tørreste kontinentet, noe som lenge har gjort det til et av klodens mest uberørte miljøer.

Men en kraftig økning i turisme og forskningsaktiviteter på Antarktishalvøya truer kanskje kontinentets enestående økosystemer, sier forskere.

Som ledd i undersøkelsen støvsugde økolog Steven Chown ved Stellenbosch-universitetet i Sør-Afrika og hans kolleger klær, fottøy, vesker og utstyr fra ca. 2 prosent av personene som besøkte Antarktis i sommerperioden fra slutten av 2007 til begynnelsen av 2008. Det ble til i alt 853 forskere, turister og ledsagende assistenter og besetningsmedlemmer på skip.

"Utallige timer ble brukt på å støvsuge klær og utstyr ... hvis man gjør det om bord i et skip i høy sjøgang, bør man helst ikke ha anlegg for å bli sjøsyk", husker Steven Chown.

Resultatene viste at over 2600 frø og andre spredningsenheter eller diasporer fra planter hadde tatt turen til Antarktis som blindpassasjerer sammen med gjestene.

I gjennomsnitt bar hver turist på to til tre frø, mens vitenskapsfolk bar på seks hver. Antallet turister på årsbasis er imidlertid langt større nå enn antallet forskere. Omkring 33 000 turister sammenlignet med 7000 forskere var på besøk i den antarktiske sommeren 2007–2008. Som følge av dette utgjør turister og forskere trolig en omtrent like stor risiko for Antarktis, sier Steven Chown.

Inntrengende arter er vant til kulden

Ifølge forskerne er det bekymringsfullt at 49 til 61 prosent av det fremmede plantematerialet som kommer frem til Antarktis, er arter som er tilpasset kulde og kan overleve og spre seg under ekstreme forhold.

Plantene blir trolig værende i den kuldeutrustningen som de reisende har brukt andre steder med kaldt klima før de kom til Antarktis.

For eksempel er det funnet arktiske arter som vassarve (Stellaria media) og tvebustarr (Carex dioica) i Antarktis, forteller undersøkelsen, som ble offentliggjort 5. mars i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vurdert ut fra de fremmede artenes egenskaper og det nåværende klimaet i Antarktis er de mest truede områdene ifølge undersøkelsen kysten rundt Antarktishalvøya og øyene som omgir den.

Ifølge klimaprognosene frem til 2100 fra FNs klimapanel (IPCC) kan de inntrengende artene også tenkes å slå seg ned i de isfri kystområdene vest for Amery Ice Shelf og i mindre grad i området rundt Rosshavet.

I tillegg vil stigende temperaturer langs den antarktiske kysten sannsynligvis øke overlevelsesmulighetene for de inntrengende artene.

Til tross for dette "skal man ikke se for seg at Antarktis plutselig blir dekket med blomstrende planter og ugress", sier Steven Chown.

"Store deler av det er fremdeles et svært barsk sted, og det gror ikke planter på is, som fremdeles dominerer kontinentet."

Det kan redusere risikoen å rense utstyret

Polarøkolog Peter Convey sier at undersøkelsen "har kommet med en objektiv vurdering som viser at både statlige prosjekter og turisme i området utgjør en betydelig risiko".

Men å kjenne til risikoen innebærer også at man vet hvordan man skal takle den, sier Peter Convey, som arbeider for British Antarctic Survey, og som ikke har deltatt i undersøkelsen.

Rengjøring av ytterklær og vesker er derfor en svært effektiv metode for å redusere antallet frø som kommer til Antarktis. "Det handler i bunn og grunn om å ta med seg utstyr som enten er nytt eller rent", sier Steven Chown, som har stått i spissen for undersøkelsen.

Steven Chown og kollegene planlegger også å presentere arbeidet sitt for Antarktistraktatens miljøvernkomité.

"Vi håper at de vil gå videre med resultatene" og utvikle metoder for å redusere påvirkningen, sier Steven Chown.

Kanskje du er interessert i ...

Les også