To unge menn samler inn elektronisk avfall i den enorme Dharavi-slummen i Mumbai. Det voksende berget av avfall i verden i dag har fått en ny og giftig slektning: det elektroniske avfallet, som inneholder giftige deler og skader miljø og mennesker hvis det ikke håndteres på forsvarlig vis. Foto: Randy Olson

Galleri: Det miljømessige fotavtrykket

Menneskets prosessering og forbruk av Jordens ressurser endrer hele tiden klodens utseende og påvirker dens balanse. Grønn teknologi, endrede forbruksmønstre og en langsommere befolkningsvekst vil bidra til et bærekraftig miljø og en sunn planet.

14. oktober 2011

Menneskets prosessering og forbruk av Jordens ressurser endrer hele tiden klodens utseende, og påvirker dens balanse. Jorden har ikke ressurser til at 7 milliarder mennesker skal ha det samme forbruket som verdens rikeste har i dag. Men verdens fattigste har rett til et liv uten fattigdom. Grønn teknologi, endrede forbruksmønstre og en langsommere befolkningsvekst vil bidra til et bærekraftig miljø og en sunn planet.

Olje brennes nær stedet der hvor oljeriggen Deepwater Horizon eksploderte og forårsaket det største oljeutslippet til sjøs noen gang. CO2-utslipp fra en enkelt person i USA tilsvarer utslippene fra 4 kinesere, 20 indere, 30 pakistanere, 40 nigerianere eller 250 etiopiere. Foto: Joel Sartore

Skog blir ryddet bort og brent i Sarawak for å gjøre plass til en oljepalmeplantasje. Palmeolje er en stor eksportvare for Malaysia og Indonesia. Både selve oljen og avfallsprodukter fra palmeoljeproduksjonen brukes blant annet til produksjon av biodrivstoff til biler. Foto: Mattias Klum

I et slumkvarter i Delhi strømmer menn til en tankbil for å tappe ut vann. Vannet er mer verdifullt enn kontanter og blir borte på minutter. 884 millioner mennesker i verden mangler tilgang på rent drikkevann og vannforbruket per innbygger stiger dobbelt så hurtig som befolkningen vokser. Foto: Jonas Bendiksen

Sju års tørke og tiår med høye temperaturer har tvunget landbruket i kne og forårsaket voldsomme skogbranner. Menneskelig aktivitet endrer både jorden og klimaet. Mangel på vann og dyrkbar jord er allerede et problem. Ca. 17 000 kjente plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. Foto: Amy Toensing

Kanskje du er interessert i ...

Les også