Fiskeoppdrett uten forurensning

Fiskeoppdrettsanlegg kan forurense, men det hjelper å ta i bruk en tusen år gammel kinesisk tradisjon.

20. juni 2014 av Jr.

Fiskeoppdrett er ikke noe nytt fenomen. Under Tang-dynastiet for over tusen år siden utviklet kinesiske bønder en innviklet polykultur med karper, griser, ender og grønnsaker på de små familiebrukene.

De brukte møkk fra endene og grisene til å gjødsle algene som karpene i dammene levde av. Karpene ble senere satt ut på de oversvømte rismarkene, der de åt skadedyr og ugress og gjødslet risen før de selv ble spist.

Alle ressurser ble tatt i bruk, og resultatet var en svært lav grad av forurensing.

Fiskeoppdrett i dag

Stephen Cross ved University of Victoria i Canada mener at metoden med hell kan overføres til dagens fiskeoppdrett. Han har gjort forsøk med sin egen polykultur i havet utenfor British Columbia med fakkelfisk – den eneste av artene i kulturen som han fôrer.

Nær fiskemerdene har han hengt kurver med lokale blåskjell og østers, som lever av fiskenes etterlatenskaper. Ved siden av kurvene dyrker han spiselig sukkertang, som filtrerer vannet ytterligere og omdanner nitrat og fosfor til plantevev. På havbunnen er det sjøpølser – en delikatesse i Kina og Japan – som suger opp det tyngre organiske materialet som de andre artene ikke tar i bruk.

På denne måten blir polykulturen til et stort vannrensingsfilter som også genererer flere matvarer og større fortjeneste.

Les artikkelen: Et hav av nye muligheter

Kan fiskeoppdrett være framtidens løsning på verdens matproduksjon? Les hele artikkelen fra National Geographic 6/2014 her:

Kanskje du er interessert i ...

Les også