Farvann utenfor USA er fulle av koffein

Kaffekulturen i det nordvestlige USA stopper ikke ved kystlinjen, men fortsetter ut i havet som følge av en strøm av koffeinholdig menneskelig avfall.

2. august 2012 av Brian Handwerk, National Geographic News

Det nordvestlige USA er trolig midtpunktet for den amerikanske kaffekulturen, og nå viser en ny undersøkelse at områdets høye koffeinnivå ikke stopper ved kystlinjen.

Funnet av koffeinforurensning i Stillehavet utenfor delstaten Oregon er ytterligere et bevis på at forurensende stoffer i menneskelig avfall ender i naturens vannsystemer med ukjente konsekvenser for både dyreliv og mennesker, sier eksperter.

Koffeinkonsentrasjonene utenfor "potensielt forurensede" steder i nærheten av renseanlegg, større byer og elvemunninger var under den målbare grensen, ca. 9 nanogram pr. liter. Villere kyststrøk hadde derimot et relativt høyt koffeininnhold, ca. 45 nanogram pr. liter.

"Vår hypotese på bakgrunn av disse resultatene er at den største forurensningskilden her trolig er lokale anlegg for spillvannshåndtering, f.eks. septikksystemer", sier en av de som står bak undesøkelsen, Elise Granek.

Hvorfor så mye koffein i havet?

Forskjellen skyldes muligens strengere overvåkning i mer utbygde områder.

"Spillvannsanlegg skal generelt sett kontrolleres hyppig for å sikre at de holder seg innnenfor visse grenser", tilføyer Elise Granek, som er marinøkolog ved Portland State University i USA. Elise Granek legger imidlertid til at koffein ikke er omfattet av lovgivningen og derfor ikke overvåkes spesifikt.

I motsetning til store anlegg "er det ikke så stor kontroll" av mindre, lokale spillvannsanlegg.

De store renseanleggene kan også komme fordelsaktig ut fordi byene i Oregon er relativt små. Anleggene behandler ikke så store mengder spillvann som det man forbinder med en større by, f.eks. Boston, som ifølge en undersøkelse pumper ganske store mengder koffein ut i havnen.

"Forurensningssuppe" har ukjente konsekvenser

Hydrolog Dana Kolpin ønsker den nye forskningen velkommen og forteller at det tidligere er dokumentert innhold av koffein i vann, men oftere i ferskvann enn i havmiljøer.

"Koffein finnes nesten overalt, og stadig mer tyder på at dette og andre forurensende stoffer som bare er undersøkt i begrenset omfang, finnes der ute",  sier Dana Kolpin ved USAs geologiske undersøkelsers prosjekt for giftige stoffer i vann i Iowa City i USA.

I vårt avfall "er det et helt univers av potensielt forurensende stoffer, deriblant medisin, hormoner, produkter til personlig pleie som såpe eller dufter og også kunstige søtningsmidler".

Koffein er litt av en sladrehank når det gjelder økte konsentrasjoner av menneskelige forurensningsstoffer i vann, sier Dana Kolpin, som ikke har vært med i den nye undersøkelsen.

Hvis det med andre ord er koffein i vannet, finnes det med ganske stor sannsynlighet også andre forurensende stoffer.

"Hva innebærer dette?" spør han. "Organismer i vannet utsettes for en suppe av forurensende stoffer i lav konsentrasjon."

"Har det miljømessige eller helsemessige konsekvenser å bli utsatt for slike stoffer eller forskjellige blandinger av stoffer? Det er dette som er tusenkronerspørsmålet."

Koffein gir cellestress hos dyr

Det er påvist koffein i farvann over hele verden, deriblant havnen i Boston, Puget Sound i den amerikanske delstaten Washington, Middelhavet og Nordsjøen. Det kan bli værende i inntil 30 dager i havvann, sier medforfatter av undersøkelsen Elise Granek.

Virkningen som dette stimulerende stoffet har på naturens økosystemer er imidlertid ukjent. Ikke-giftige virkninger er nok kanskje usynlige, men kan muligens ha konsekvenser lenger opp og ned i næringskjeden og fra generasjon til generasjon.

Elise Granek og hennes kolleger har i laboratorieforsøk påvist at koffein i de konsentrasjonene som er funnet utenfor kysten, påvirker blåskjell som lever i tidevannnssonen, og får dem til å produsere spesielle proteiner som en reaksjon på miljøbelastningen.

De konsentrasjonene som vi for eksempel fant i feltundersøkelsen, "fikk blåskjellene til å vise tegn på cellestress", sier hun. "Hvis vi utsetter dem for høyere konsentrasjoner eller gjør det over lang tid, vil vi da se forandringer i veksthastighet eller endringer i forplantningsutbytte?" Det håper forskergruppen å finne ut i det neste forsøket.

Dana Kolpin sier at enkelte undersøkelser av andre forurensningsstoffer har påvist mer drastiske konsekvenser. En undersøkelse av en avsidesliggende innsjø i Ontario i Canada førte til den konklusjonen at østrogen fra p-piller kan få fiskebestander i naturen til å kollapse.

"Når det gjelder koffein, er vi ennå ikke sikre på konsekvensene", sier han. "Men det er et utmerket sporstoff, også selv om det ikke har noen stor konsekvens, for de fleste steder i verden vet man at det kommer fra en menneskelig avfallskilde."

Undersøkelsen av koffein i farvannene utenfor det nordvestlige USA ble offentliggjort i juliutgaven av Marine Pollution Bulletin.

Kanskje du er interessert i ...

Les også