Europas ”mest problematiske" atomanlegg

Tyske myndigheter griper inn for å hindre radioaktivt utslipp og forurensning av grunnvann

15. juli 2010 av James Owen, National Geographic News

Siden 1960-årene har Asse II-kamrene i Niedersachsen fungert som lagringssted for over 100 000 fat med lav- til mellomradioaktivt atomavfall.

Da den åpnet i 1960-årene, ble atomavfallsplassen presentert for publikum som et midlertidig forsøksanlegg, sier regjeringstalsmann Werner Nording. Men stedets innbygere ble ført bak lyset. ”Etter en stund ble avfallet plassert i gruven på en måte som viser at det ikke var planer om noen gang å ta det ut igjen,” sier han.

Regjeringen kjøpte saltgruven – som var forlatt fordi den var ulønnsom – billig i 1960-årene som en lagringsløsning for avfall fra Tysklands voksende atomenergiprogram. Nå er gruven ustabil og i ferd med å fylles av vann, og det gjør det nødvendig med en innsats for å fjerne avfallet og finne et annet lagringssted før Asse II kollapser.

Sprekken i den tidligere gruven gjør at vann siver inn og løser opp saltet i berget. Myndighetene frykter nå at grunnvannet i området kan bli forurenset med radioaktivt avfall. For tiden må det daglig pumpes rundt 12 000 liter saltmettet vann ut av gruven for at det ikke skal blande seg med lekket atomavfall. ”Men vi vet ikke hvor lenge vi kan fortsette med det,” sier Werner Nording. ”Det er derfor vi har hastverk” med å fjerne avfallet.

Lavradioaktivt avfall anses ikke for å være farlig å håndtere, mens mellomradiokativt avfall i noen tilfeller må avskjermes før det tas ut – for eksempel ved å støpe inn reaktorkomponenter i betong – sier World Nuclear Association, som promoverer atomkraft.

En rapport i 2008 opplyste at vann som har lekket fra Asse II siden 1980-årene, var radioaktivt. Rapporten var så kritisk overfor den tidligere ledelsen av Asse II at saken ble politisk på høyeste nivå. Tysklands miljøvernminister, Sigmar Gabriel, beskrev stedet som ”det mest problematiske atomanlegget i Europa”.

Frykten for at gruven skal bli fylt med vann – og forårsake radioaktiv forurensning i området – får nå myndighetene og det tyske forbundskontoret for strålevern til å gjøre et helt nytt forsøk på å berge hundrevis av tonn avfall fra det omstridte lageret og plassere det et annet sted.

”Det vi skal gjøre nå, er å finne ut om det kan la seg gjøre å flytte avfallet,” sier Werner Nording, som er talsmann for kontoret. ”En slik oppgave har aldri vært utført noen steder i verden til nå.”

Forutsatt at alt går som det skal – og etter testing av stråling, giftighet og eksplosive gasser – har kontoret planer om å fjerne det dødelige avfallet ved hjelp av fjernstyrt kjøretøy senest i 2020.

Kanskje du er interessert i ...

Les også