Dyrene i havet drukner i støy

Stadig mer menneskeskapt støy ødelegger livet for dyrene i havet. For to år siden nådde problemet helt opp i USAs høyesterett. Les om resultatet – og konsekvensene for havdyrene ...

3. februar 2011

Det er mørkt i havet, men langt fra stille. Hvaler og andre havpattedyr, fisk og selv enkelte virvelløse dyr er avhengig av lyd, som beveger seg mye lenger i vann enn lyset gjør. Dyrene bruker lyder til å kommunisere, finne mat og maker å pare seg med og til å unngå rovdyr. Men dyrene står overfor et økende problem: De blir overdøvet av menneskeskapt støy. ”For mange av dyrene er det som å bo i en storby,” sier marinbiolog Brandon Southall. Han er tidligere leder av havakustikkprogrammet hos den amerikanske vær- og havtjenesten (NOAA).

Støyforurensning i USAs høyesterett

For to år siden nådde problemet helt opp i USAs høyesterett der retten endte med å gi marinefartøyene medhold i at de hadde rett til å teste sonarsystemer til ubåtjakt selv om de kraftige lydimpulsene har blitt satt i forbindelse med flere massestrandinger av hvaler. Men den amerikanske marinen er ikke det eneste problemet. Oljeselskapenes skip sleper med seg et imponerende arsenal av trykkluftkanoner og fyrer av salver som smeller døgnet rundt så de kan høres mange hundre kilometer unna for å lokalisere olje nede under havbunnen. Og når man skal bygge boreplattformer, banker man stolper ned i havbunnen og sprenger hull i den med sprengstoff.

Men det aller meste av den økende støyen som mange steder er hundredoblet siden 1960, skyldes den dramatiske veksten i skipstrafikken. ”Skipsstøyen er der hele tiden,” sier Brandon Southall. ”Og den trenger ikke å være dødelig selv om den skaper problemer på lang sikt.” Samtidig med at vi skaper mer støy, forverres problemet ytterligere av at vi også forbedrer havets evne til å forplante lyd. For når det siver CO2 fra brenning av fossile brennstoffer ned i havet, blir det surere og absorberer mindre lyd.

Kanskje du er interessert i ...

Les også