Det er grunn til bekymring!

Støyen får mange arter av hval, delfin og andre havdyr til markant å endre atferden i form av kallesignaler, leting etter mat og vandringsmønster. Også selv om støyen ikke er så voldsom at den driver dem opp på land. Man har sett torsk og hyse i Barentshavet flykte fra trykkluftkanonene i et antall som drastisk reduserer fangsten. Og det er grunn til å være spesielt bekymret for de store bardehvalene. De kommuniserer nemlig over enorme avstander på de samme frekvensene rundt de dype tonene på skalaen som skipspropeller og skipsmotorer gir fra seg. Ifølge Christopher W.

3. februar 2011

Støyen får mange arter av hval, delfin og andre havdyr til markant å endre atferden i form av kallesignaler, leting etter mat og vandringsmønster. Også selv om støyen ikke er så voldsom at den driver dem opp på land. Man har sett torsk og hyse i Barentshavet flykte fra trykkluftkanonene i et antall som drastisk reduserer fangsten. Og det er grunn til å være spesielt bekymret for de store bardehvalene. De kommuniserer nemlig over enorme avstander på de samme frekvensene rundt de dype tonene på skalaen som skipspropeller og skipsmotorer gir fra seg. Ifølge Christopher W. Clark, som leder Cornell Universitys bioakustikkforskning, betyr det at de kystområdene der hvalene kan høre hverandre, skrumper inn til bare 10–20 % av den naturlige utstrekningen.

Christopher W. Clark studerer truede nordlige retthvaler med levesteder som gjennomskjæres av seilrutene til havnen i Boston. I 2007 satte han og kollegene opp et nettverk av måleapparater på havbunnen og plasserte automatiserte lyttebøyer i Massachusetts Bay. På bakgrunn av tre år med uavbrutte undervannsopptak utarbeidet de så et komplett ”støyregnskap”. Fargeanimasjoner av dataene viser at retthvalropene stort sett blir overdøvet når skipene passerer (se over). ”Hvalenes sosiale nettverk blir konstant brutt og gjendannet,” sier Christopher W. Clark. Når hvalene ikke kan kommunisere, har de vanskelig for å finne hverandre, og de tilbringer mer tid alene.

De ti lyttebøyene som nå ligger og duver i Massachusetts Bay, kan faktisk hjelpe hvalene. Forskerne får data fra bøyene via satellitt og formidler opplysninger om hvor hvalene befinner seg til tankskipene som dermed kan redusere farten eller endre kursen for å unngå hvalene. Men dette er bare en liten dråpe i havet. ”Det er grenser for hvor mye forskningen kan hjelpe. På et tidspunkt må vi bestemme oss for om dyrene betyr noe for oss,” sier Christopher W. Clark.

Kanskje du er interessert i ...

Les også