CO2-badekaret

Det er faktisk ganske enkelt: Så lenge vi slipper ut mer CO2 i atmosfæren enn det som kommer ut ved det naturlige avløpet, vil planeten bli varmere. Og det tar lang tid for alt ekstra CO2 å renne ut av karet.

3. desember 2009

Mennesket har en grunnleggende feil som hemmer innsatsen mot global oppvarming, sier John Sterman. Han snakker ikke om grådighet, egoisme eller andre laster. Han snakker om en begrensning i forståelsen, ”et viktig og uttalt problem i menneskets tankegang”, som han har dokumentert ved å teste studenter ved MITs Sloan School of Management i USA. John Sterman underviser i komplekse systemers dynamikk, og han sier at studentene hans, som ellers både er intelligente og velutdannet, mangler en intuitiv forståelse av et enkelt, men avgjørende system: badekaret.

Han tenker på et badekar der vannkranen renner, og avløpet er åpent. Vannstanden kan symbolisere mange ting – mengden av CO2 i jordatmosfæren er bare en av dem. Livmålet til et menneske – som vanligvis har en tendens til å vokse – er et annet. I begge tileller faller nivået i badekaret (livmålet, mengden av CO2) bare når vannet renner raskere ut gjennom sluket enn det renner inn fra vannkranen.

Planter, hav og fjell drenerer karbon fra atmosfæren, men som klimatologen David Archer forklarer i boken sin The Long Thaw (Det lange tøværet), er avløpene langsomme. Det vil ta dem hundrevis av år å fjerne det meste av det CO2-et som mennesker heller ned i karet, og hundretusenvis av år å fjerne alt. Det vil derfor kreve enorme reduksjoner i utslippet fra biler, kraftverk og fabrikker før mengden som renner i ikke lenger overstiger mengden som renner ut, og økningen av CO2 dermed stoppes.

De fleste av studentene til John Sterman – og resultatene hans har blitt bekreftet ved andre universiteter – forstod ikke det poenget. I hvert fall ikke når problemet ble forklart i vanlig klima- fagspråk. De fleste trodde at det bare ville være nok å stoppe CO2-utslippet fra å øke mer hvis man skulle stoppe økningen av CO2 i atmosfæren – som om en vannkran som renner konstant, men med for mye vann, ikke med tiden vil få badekaret til å renne over. Hvis universitetsstudenter har vanskelig for å fatte det, ja, da har nok sikkert de fleste politikere og velgere det også. ”Og det betyr at de tror at det er lettere å stabilisere drivhusgasser og stoppe oppvarmingen enn det egentlig er,” sier John Sterman.

I 2008 var nivået av CO2 i badekaret 385 ppm (andeler pr. million) og steg med 2 til 3 ppm i året. For å stoppe nivået på 450 ppm, sier John Sterman – et nivå som mange forskere anser for faretruende høyt – må verden redusere utslippene med omkring 80 % innen 2050. Når topp-politikere fra hele verden samles i København i denne måneden for å forhandle om en global klimaavtale, vil John Sterman også være til stede for å hjelpe med sine dataprogrammer, som på grunnlag av de ferskeste klimamodellene med en gang kan vise hvordan en foreslått begrensning av CO2-utslippene vil påvirke nivået i badekaret – og dermed temperaturen på planeten.

Hva om vi slutter å øke utslippene?

Selv med det nåværende nivået slippes det ut CO2 i atmosfæren nesten dobbelt så raskt som det fjernes igjen – så vi fortsetter å fylle badekaret.

Hvordan forårsaker vi CO2-utslipp?

Fire femdeler kommer fra fossile brennstoff. Nesten alt det andre kommer fra skogsdrift og andre endringer i bruken av arealer.

Hvor forsvinner karbondioksidet?

Planter og jord tar opp ca. en tredel hvert år, og overflatevannet i havet ca. en firedel. Resten blir hengende i luften i svært lang tid.

Hvor mye er for mye?

Ingen vet det med sikkerhet. Noen forskere mener at vi må senke CO2-nivået til 350 ppm (andeler pr. million), eller 745 milliarder tonn karbon for å unngå store klimaeffekter. Men hvis vi fortsetter på samme nivå som i dag, har vi passert 450 ppm lenge før midten av dette århundret.

Hvordan skaper CO2 oppvarming?

CO2 tar opp en del av varmestrålingen som den soloppvarmede jordoverflaten gir fra seg, og kaster den tilbake igjen.

Har CO2-nivået ikke vært like høyt tidligere?

Ikke i de siste 800 000 årene ifølge de eldste luftboblene som er funnet i iskjerneprøver fra Antarktis – og sikkert ikke på millioner av år.

Hva skjer hvis vi stopper alt CO2-utslipp?

Det vil ta århundrer for planter og hav å ta opp det meste av det menneskeskapte CO2-et. Det vil ta hundretusenvis av år for resten å forsvinne gjennom erosjon som omdanner CO2 til karbonatbergarter og -sedimenter.

Hvorfor forblir nivået så høyt så lenge?

Planter og jord tar raskt opp CO2, men depotet blir fort fylt opp. Dyphavet er større, men tilførselen går langsommere; CO2- holdig overflate- vann synker bare to steder nær polene. Karbonatbergarter og -sedimenter er langt større og langsommere; de dannes i havet fra bestanddeler utvasket fra stein på land.

Kanskje du er interessert i ...

Les også