Makeløst mangfold

Som en konsekvens av kraftig skogsdrift, krypskyttere og mangelfull beskyttelse i reservatene har mesteparten av tigrene i India forsvunnet i løpet av de siste 25 årene. Men i Kaziranga ser de ut til å trives. Den offisielle vurderingen går ut på at det er mellom 90 og 100 dyr, noe som meget vel kan være den tetteste konsentrasjonen i verden i dag.

24. november 2010

Som en konsekvens av kraftig skogsdrift, krypskyttere og mangelfull beskyttelse i reservatene har mesteparten av tigrene i India forsvunnet i løpet av de siste 25 årene. Men i Kaziranga ser de ut til å trives. Den offisielle vurderingen går ut på at det er mellom 90 og 100 dyr, noe som meget vel kan være den tetteste konsentrasjonen i verden i dag.

Men hva er det som gjør at Kaziranga tross sin beskjedne størrelse tiltrekker seg så mange store dyr? Svaret ligger ikke i luften, det flyter med elven. Fra sitt utspring oppe i Tibet renner elven Brahmaputra ca. 1100 km østover og gir vann til nordsiden av Himalaya før den snur 180° og fortsetter 800 km gjennom India og Bangladesh. Under sommermonsunen får tilsigsområdet så mye regnvann at elven går over sine bredder og oversvømmer dalen. Og når vannstanden igjen blir normal, er elvesletten dekket av et ferskt lag med næringsrikt slam som starrgress og mange andre høye gresstyper reiser seg fra. De omdanner sollys til plantevev med stivelse eller med andre ord vidstrakte områder med høyenergifôr på opptil 6 meters høyde.

Normalt tenker vi på de subtropiske skogene som steder der det finnes flest ville dyr og dermed også er størst behov for beskyttelse. Men de langt mer sjeldne elveslettehabitatene med høyt gress er faktisk levested for flere store arter. Dessuten inneholder Kaziranga også engområder med kortere gresstyper, og de mange dyrene som finnes på disse åpne savannene, kan alltids konkurrere med scenariene fra de berømte afrikanske nasjonalparkene.

Litt høyere i terrenget danner vegetasjonen av neem-trær og andre arter et luftig løvtak der vinranker slynger seg fra tre til tre. Det kryr av rhesusaper i de vakkert dekorerte stammene, og parakitter og store neshornfugler pynter greinene på vakreste måte.

Overløpskanaler som har blitt til grunne innsjøer, ligger spredt utover i landskapet. Vannfugler – alt fra indiske gjess til rustender – strømmer til våtmarksområdene i Kaziranga om vinteren sammen med grå pelikaner og svarthalsede storker. Og mens sjeldne pallashavørner henter byttene sine opp fra de små innsjøene, hopper jagende otere av og til opp av vannet som om de var delfiner. Jeg har også sett 2 meter lange gangesdelfiner svinge seg opp over overflaten på Brahmaputra. Disse pattedyrene, som er truet i det meste av utbredelsesområdet sitt, ser ut til å klare seg fint i denne delen av elven, som ligger innenfor parkområdet, og her er de heller ikke sjenert av fiske.

Kanskje du er interessert i ...

Les også