Hvordan vil Europa se ut hvis all isen smelter?

Slik vil vår del av verden se ut hvis det mest katastrofale scenariet blir til virkelighet.

12. november 2013

Det er over 21 millioner km3 is på Jorden, og ingen vet med sikkerhet hvor lang tid det ville ta å smelte alt sammen. Trolig over 5000 år, sier noen vitenskapsfolk.

Men hvis vi brenner alt vi har av kull, olje og gass og dermed tilfører atmosfæren ytterligere drøye 5 billioner tonn CO2, vil vi med stor sannsynlighet skape en isfri klode. Det ville være en varm klode med en gjennomsnittstemperatur på kanskje 26,6 ?C i stedet for de nåværende 14,4. Store deler av den ville muligens bli for varm til at det kunne bo mennesker der. Ørkener ville uten tvil bre seg.

Store deler av Danmark forsvinner

Kartene her viser ikke denne typen forandringer. De viser verden slik den er nå, bare med én avgjørende forskjell: All isen på landjorden har smeltet og rent ut i havet, som dermed har steget 66 meter.

Om tusenvis av år i dette katastrofescenariet ville Nederland for lengst ha overgitt seg til havet, og det meste av Danmark ville også være borte. I Egypt ville Alexandria og Kairo være oversvømt av Middelhavet, som med stigende vannmasser også ville ha fått Svartehavet og Kaspihavet til å gå langt over sine bredder.

Se hele verden

Få kartet over hele verden ved å laste ned filen nedenfor.

Les mer

Les mer om det stigende havnivået i hele verden i artikkelen her.

Kanskje du er interessert i ...

Les også