Havnivået truer kystbyene

Store mengder drivhusgass får havnivået til å stige så kraftig at kystbefolkninger mange steder i verden må flykte.

18. september 2013 av Tim Folger

Drivhusgasser får havnivået til å stige

Vår sivilisasjons avhengighet av fossile brennstoff er i gang med å skape en klode der oversvømmelser blir mer vanlig og mer ødeleggende for verdens kystbyer. Ved å slippe ut CO? og andre drivhusgasser i atmosfæren har vi de siste hundre årene varmet opp Jorden med over en halv grad Celsius og fått havnivået til å stige med rundt 20 cm.

Selv hvis vi kuttet ut avbrenningen av alle fossile brennstoff i morgen, ville de eksisterende drivhusgassene fortsette å varme opp Jorden i flere hundre år framover. Vi har uansett dømt kommende generasjoner til et liv i en varmere verden med stigende hav.

I mai nådde CO?-innholdet i atmosfæren opp i 400 ppm (milliondeler). Siste gang det var så høyt, var for tre millioner år siden. Den gangen var havnivået muligens opptil 20 m høyere enn i dag, og den nordlige halvkulen var stort sett isfri året rundt. Det ville ta flere hundre år før verdenshavene igjen ville nå så katastrofale høyder, og mye er avhengig av om vi er i stand til å begrense utslippene av drivhusgasser i framtiden. På kort sikt er vitenskapsfolkene fremdeles usikre på hvor raskt og hvor mye havnivået vil stige. Prognosene har gang på gang vist seg å være for lave. Mange mener at havnivået vil være minst én meter høyere i 2100 enn det er i dag.

Havnivået truer mennesker i kystområder

Fra begynnelsen av neste århundre, om ikke før, vil et stort antall mennesker være nødt til å forlate kystområder i mange deler av verden. Noen forskere frykter en flodbølge av klimaflyktninger. Kystbyer er truet på to måter. Stigningen i havnivået vil gradvis oversvømme lavtliggende områder, og høyere vannstand vil øke stormflobølgenes ødeleggende rekkevidde. Ved utgangen av århundret vil en stormflo som nå kan forventes å ramme hvert 100. år, kunne inntreffe hvert 10. år eller hyppigere. Med et forsiktig anslag på en halv meters stigning i havnivået anslår OECD at 150 millioner mennesker i verdens store havnebyer i 2070 vil være truet av oversvømmelse av kysten.

"Hvis vi fortsetter som nå, vil CO?-innholdet i atmosfæren komme opp i ca. 1000 ppm ved utgangen av dette århundret", sier geokjemikeren Gavin Foster ved University of Southampton i England. Så høye konsentrasjoner har man ikke hatt på Jorden siden den tidlige eocene epoken for 50 millioner år siden, da kloden var fullstendig isfri, sier han. Ifølge USAs geologiske undersøkelser vil havnivået på en isfri klode være oppimot 66 meter høyere enn det er i dag. Det vil muligens ta tusenvis av år og over 1000 ppm å skape en slik klode, men hvis vi brenner alle våre fossile brennstoff, kommer vi nok dit dersom vi ikke drastisk endrer kurs i de kommende årene.

Last ned hele artikkelen

Les mer om stigningen i havnivået, og se prognoser for hvordan det vil påvirke verdens land i fremtiden. Klikk på Last ned-knappen nedenfor.

Når du klikker på Last ned-knappen, blir du bedt om åt registrere deg som medlem av natgeo.no. Det tar mindre enn et minutt og er helt gratis.

Hvorfor stiger havet

Lokalt kan et stigende havnivå skyldes at landjorden synker. Globalt stiger det fordi det samlede volumet av havvann øker. Global oppvarming medvirker på to måter: ved å var­­me opp havet og ved å smelte isen på landjorden og tilføre mer vann.

Siden 1900 har det globale havnivået steget med ca. 20 cm. Nå stiger det med ca. 1/3 cm i året – og farten øker.

136 store kystbyer er nå truet av stigende havnivå. 40 millioner mennesker i disse byene er utsatt.

Kanskje du er interessert i ...

Les også