Klimaendringer tvinger koraller i kne

Havets vakre koraller er truet av klimaendringer. Temperaturstigninger i havet skreller vekk korallenes vakre farger og etterlater de utsatte økosystemene bleke og døde på havbunnen.

10. september 2015

Klimaendringer stresser koraller

Korallrev er et av de økosystemene som er mest følsomme, og den største trusselen mot revene er klimaendringer. Stigende havtemperaturer bidrar til bleking av koraller og til koralldød, og samtidig gjør havenes forsuring det vanskeligere for korallpolyppene å bygge det skjelettet som danner revet.

”Klimaendringer kan stresse selv de best forvaltede og mest avsidesliggende revene”, sier Mark Eakin ved miljøorganisasjonen NOAA under USAs handelsdepartement. Lokale aktiviteter som kystutvikling, overfiske og forurensing kan også skade korallene. Men riktig forvaltning kan gjøre revene mer hardføre og hjelpe dem til å bli friske igjen hvis forholdene forbedres.

Verdens største korallrev under press

Great Barrier Reef er over 2250 km langt og er verdens største korallrevsystem. Men revet er under press på grunn av klimaendringene: Stigende havtemperaturer, havenes forsuring og mer ekstremvær som for eksempel sykloner utgjør en fare for det utsatte revets over 400 forskjellige koraller og 1500 fiskearter.

Hvis vi mister revene, vil det få enorm betydning for verdens økonomi og millioner av mennesker. Korallrevenes fisk er mat og inntektsgrunnlag for en åttendedel av verdens befolkning, og turistindustrien tjener hvert år 77,5 milliarder kroner på korallrevene.

Fotos: Colourbox

Kanskje du er interessert i ...

Les også