Slik oppstår jordskjelv

Jordskjelv er et av de farligste naturfenomenene på jorden. Men det er ikke skjelvene som dreper, det er ettervirkningene, som bygningskollapser, jordskred og tsunamier.

16. november 2017

Jordskjelv forekommer primært i tektonisk aktive soner, hvor platene som utgjør jordskorpen grenser mot hverandre. 

Jordskjelv oppstår når kraften som trekker to deler av skorpen forbi hverandre, overstiger trykket som presser dem inn mot hverandre. 

Plutselig beveger de to enorme blokkene seg i forhold til hverandre og utløser jordskjelvet.

FORSTÅ NATURENS VOLSOMME KREFTER med et abonnement på Illustrert Vitenskap

San Andreas-forkastningen nær storbyen San Francisco i California er en av de mest kjente kildene til jordskjelv. 

Forkastningen utgjør skillet mellom stillehavsplaten og den nordamerikanske platen, der disse platene sklir langs hverandre. 

Vest for forkastningen beveger skorpen seg mot nord. På østsiden beveger den seg mot sør.

Geologer kaller denne typen for en transform plategrense. Transforme plategrenser er, sammen med områder hvor én skorpeplate glir ned under en annen, de hyppigste kildene til jordskjelv.

I praksis betyr det at opp mot 80 prosent av verdens jordskjelv forekommer rundt Stillehavet, hvor de to typene plategrenser er utbredt. 

Den eneste rolige grensen er der hvor ny havbunn dannes mellom to plater. Her bygges det sjelden opp spenninger og jordskjelv.

Bygninger og brann tar liv

Når folk mister livet i et jordskjelv, er det ikke skjelvene i seg selv som dreper. 

Som regel omkommer folk fordi bygninger raser sammen, eller at det oppstår branner når for eksempel vedkubber blir slynget ut fra ildsteder, gassledninger knekker, og elektrisiteten kortslutter.

Tsunamikatastrofen i 2004 ble utløst av det kraftigste jordskjelvet på 40 år. Få måneder senere opplevde regionen enda et stort skjelv.

Richters skala

Richters skala er en logaritmisk skala. Det betyr at et jordskjelv som måler 8 på skalaen er ti ganger kraftigere enn et skjelv som måler 7.

Grader og ettervirkninger av jordskjelv

1-3 Svake, ofte umerkelige skjelv uten materielle skader.

4 Merkes av nesten alle – for eksempel kan løst puss drysse.

5 Vibrasjonene merkes – skorsteiner og svake bygninger får skade.

6 Vanlige bygninger får betydelig skade.

7 Solide konstruksjoner får betydelig skade.

8 Jordskjelvsikrede konstruksjoner får betydelig skade.

9 Voldsomme, omfattende og totalødeleggende rystelser.

Kanskje du er interessert i ...

Les også