Denne gaten med ruiner i Port-au-Prince så stort sett ut på samme måte i september 2010 (nederst) som den gjorde sju måneder tidligere – kort tid etter det katastrofale jordskjelvet i Haiti. Foto: Eduardo Munoz, Reuters

Galleri: Utilstrekkelig gjenoppbygging i Haiti

Jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010. Ett år etter jordskjelvet avslører bildene at gjenoppbyggingen går ekstremt sakte

18. januar 2011

Ett år etter jordskjelvet i Haiti avslører bildene at gjenoppbyggingen går ekstremt sakte

En kvinne i sentrum av Port-au-Prince krysser et kloakkutløp som leder avfallet ut i havet. Elendige hygieneforhold i Haiti – som er blitt forverret av jordskjelvet – har vært med på å utløse en koleraepidemi som har spredt seg i landet. Ved utgangen av 2010 hadde FNs kontor for samordning av humanitær bistand (OCHA) rapportert om 2761 dødsfall og over 70 000 sykehusinnleggelser i Haiti som følge av kolera. Foto: Eduardo Munoz, Reuters

Noen bygninger i Haiti er bygd opp igjen, slik man ser på disse bildene fra februar 2010 (øverst) og september 2010. Men Richard Olson ved Florida International University sier at en stor del av innsatsen er problematisk. "Haiti har verken bygningsvedtekter eller et system til å håndheve dem. De har ingen regler for tomtebruk som tar hensyn til risikoer eller faremomenter. Det skyldes bl.a. at det akkurat nå er uklart om det finnes noen haitiansk regjering." Foto: Eduardo Munoz, Reuters

Julie Colin steller hår i sin midlertidige skjønnhetssalong som ligger i teltleiren som har overtatt golfklubben Petionville Clubs baner i Port-au-Prince. Men livet er langt fra normalt. Over 50 prosent av barna i leirene for jordskjelvsofre går ifølge FN ikke på skolen. Og i januar rapporterte Amnesty International at voldtekter forekommer stadig hyppigere i Haitis leirer. Foto: Allison Shelley, Reuters

Nesten ett år etter jordskjelvet i Haiti ligger kvartaler som dette i Port-au-Prince fremdeles i ruiner. Bildet er tatt 7. desember. På et møte i den midlertidige gjenoppbyggingskommisjonen for Haiti i desember kritiserte FNs spesialutsending til Haiti, Bill Clinton, haitianske myndigheter for at gjenoppbyggingen tar så lang tid. Foto: Eduardo Munoz, Reuters

Alle senger er opptatt, og kolerapasienter ligger på gulvet på et haitiansk sykehus (27. oktober 2010). Richard Olson sier at en rask og ukontrollert befolkningsøkning er et stort problem som er blitt synliggjort av jordskjelvet. "Midt på 1980-tallet var innbyggertallet i Port-au-Prince og omegn ca. 800 000 eller kanskje 1 million,” sier Richard Olson. "Da jordskjelvet rammet, var innbyggertallet i Port-au-Prince og omegn mellom 2,5 og 3 millioner. Foto: Spencer Platt, Getty Images

En katedral i Port-au-Prince er i ruiner både på et bilde fra mars 2010 (øverst) og på bildet fra september 2010, og det viser hvor lite som er gjort med gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i Haiti. Foto: Eduardo Munoz, Reuters

Kanskje du er interessert i ...

Les også